Projektowanie UX / UI, doradztwo i konsultacje

Projektowanie nowych rozwiązań powinno być skoncentrowane nie tylko na funkcjonalnościach biznesowych czy wydajności, ale również na dostosowaniu do potrzeb potencjalnych użytkowników. Właśnie dlatego tak ważną rolę pełnią dziś UI i UX.

Cele, potrzeby, technologie

Połączenie celów biznesu z potrzebami użytkowników jest niezbędne do tworzenia użytecznych, angażujących, estetycznych i przynoszących zyski rozwiązań technologicznych, które wspierają realizację przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii biznesowej.


Posiadając własny dział UI/UX pomagamy firmom poprawiać jakość produktu i rozwiązywać problemy użytkowników poprzez lepsze poznanie ich procesów biznesowych i użytkowników.


 • Budowanie pozytywnych doświadczeń użytkowników.
 • Zwiększenie satysfakcji użytkowników.
 • Łatwe poprowadzenie użytkowników do celu dzięki starannie zaprojektowanym ścieżkom i procesom.

Funkcjonalne i atrakcyjne interfejsy użytkownika

Szerokie doświadczenie w projektach UI i UX, zarówno w obszarze doradztwa, audytów, jak i wykonawstwa pozwala nam tworzyć funkcjonalne i atrakcyjne interfejsy użytkownika, a także zwiększyć komfort korzystania z aplikacji mobilnych, internetowych i wieloplatformowych. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni projektanci UI oraz UX wspierają kompleksową realizację usług i produktów a także pełnią funkcję konsultantów w ich wybranych obszarach.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Interfejsy skoncentrowane na użytkowniku

Realizując projekty z obszaru UI i UX w metodologiach Design Thinking, Human Centered Design, Service Design czy pracując w Design Sprintach, w pełni koncentrujemy się na użytkownikach, aby odkryć ich rzeczywiste potrzeby i tworzyć oprogramowanie, które na nie odpowie.


 • Optymalizacja współczynnika konwersji.
 • Zwiększenie ilości generowanych leadów.
 • Maksymalizacja zaangażowana użytkownika.
 • Wzrost zaufania do marki.

Badanie potrzeb użytkownika

Wszystkie projekty zaczynamy od zdefiniowania grupy docelowej, czyli przeprowadzenia sesji badawczej, w postaci spotkań z osobami ją reprezentującymi. Dzięki temu możemy poznać zachowania, potrzeby i opinie potencjalnych użytkowników, a także zweryfikować, jak radzą sobie oni ze zdefiniowanymi problemami, które rozwiązać ma wdrażany produkt.


 • Określenie cech osobowości, postaw, wartości, zainteresowań klientów.
 • Zrozumienie potrzeb i motywacji klientów oraz ich preferencji w związku z konkretnymi usługami/produktami.
 • Zidentyfikowanie kluczowych wzorców behawioralnych różnicujących klientów.

Sukces rozwoju cyfrowych produktów

Wiemy, że doświadczenie użytkownika jest centralną częścią rozwoju cyfrowego produktu, a jego sukces zależny jest od wielu zmiennych. Właśnie dlatego, realizując projekty z obszaru UI i UX zawsze skupiamy się na trzech filarach.


 1. Koncentracja na użytkowniku – staramy się dogłębnie zrozumieć jego uświadomione jak i nieuświadomione potrzeby.
 2. Kreatywna kolaboracja – patrzymy na problem z wielu perspektyw, szukamy nowych rozwiązań, wychodzimy poza utarte schematy.
 3. Testowanie hipotez – budujemy prototypy, staramy się regularnie zbierać informacje zwrotne od użytkowników.

Narzędzia do badania UX

W trosce o najwyższą jakość dostarczanych przez nas rozwiązań, wykorzystujemy szereg dostępnych narzędzi, pozwalających badać ich użyteczność.

Testy z użytkownikami Eye tracking i mapy ciepła Badania ankietowe Card sorting Paper prototyping
Testowanie użyteczności strony zgodnie z opracowanymi scenariuszami. Umożliwia sprawdzenie tego, jak użytkownicy poruszają się po serwisie, na jakie trudności napotykają, co sprawia im problem, a także pozwala dopytać o ich wrażenia, doświadczenia. Analiza ruchu gałek ocznych oraz ruchów kursora pozwalająca na wyłapanie wszystkich problematycznych miejsc w obrębie systemu. Weryfikacja elementów strony wzbudzających największe zainteresowanie internautów, umożliwiająca optymalizację współczynnika konwersji. Przeprowadzanie ankiet na temat intuicyjności witryny, łatwości nawigowania, szybkości dotarcia do informacji mające na celu wygenerowanie pomysłów lub odnalezienie osób mogących wziąć udział w testach użyteczności. Sprawdzenie, jak użytkownicy postrzegają hierarchię elementów na stronie internetowej, przydatne zwłaszcza na etapie projektowania struktury serwisu czy podczas optymalizacji jego użyteczności. Tworzenie papierowych makiet interfejsu strony internetowej i ich omawianie z użytkownikami w celu wykrycia wszystkich problemów, na które mogą natknąć się użytkownicy.

Audyt UX

Każdy projekt poprzedzamy analizą użyteczności strony. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy dany serwis odpowiada potrzebom odbiorców, a także wskazać elementy utrudniające klientom zrealizowanie określonego zadania. Przeprowadzając audyt UX uwzględniamy analizę czynników wpływających na użyteczność witryny, doświadczeń użytkowników oraz ich ścieżki poruszania się. Na tej podstawie powstaje raport, zawierający rekomendacje i plan naprawczy.

Celem audytu UX jest identyfikacja i zrozumienie problemów, na jakie trafia użytkownik w serwisie. Działania te weryfikują wpływ elementów strony internetowej na realizację określonych celów użytkowników, przekładając się na zwiększenie konwersji strony internetowej.

Aby audyt UX mógł zakończyć się powodzeniem, bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniej metodyki. Najpopularniejsze z nich to: analiza heurystyczna, czyli weryfikacja kluczowych dla użyteczności heurystyk oraz wędrówka poznawcza, pozwalająca na symulowanie zachowania użytkownika na stronie poprzez analizę procesów krok po kroku.

Skuteczna komunikacja przekazu

Wykorzystując doświadczenie obejmujące różne platformy i branże z sukcesem realizujemy projekty UI i UX. Z reguły stanowią one część naszej kompleksowej oferty programistycznej, jednak czasem stanowią też odrębne projekty.

 • Koncentracja na doświadczeniach użytkownika.
 • Możliwość wpływania na postawę i zachowania użytkownika.
 • Gwarancja prostoty i jasności przekazu.
totop