Oprogramowanie dla przemysłu czyli Przemysł 4.0

Chcesz stworzyć fabrykę przyszłości dzięki rozwiązaniom dla przemysłu 4.0? Z naszą pomocą szybko unowocześnisz swoją fabrykę cyfryzując wybrane obszary procesu produkcji. Pomożemy Ci wyselekcjonować dziedziny, gdzie warto wdrożyć nowe technologie, a także zaprojektujemy potrzebne rozwiązania łącząc ze sobą urządzenia IoT (Internet of Things) oraz oprogramowanie. W kolejnym kroku stworzymy nowe rozwiązania pracując w oparciu o metodyki zwinne oraz podejście DevOps. Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, które umożliwiły cyfrową transformację wielu wiodącym firmom przemysłowym z całego świata.

Poznaj nasze usługi z zakresu rozwoju oprogramowania i konsultingu dla Przemysłu 4.0

Cyfrowa transformacja dotyczy przede wszystkim ludzi, dlatego współpracujemy z Tobą tworząc jeden zespół, którego celem jest stworzenie najwyższej jakości rozwiązań.

Zobacz na jakie korzyści możesz liczyć decydując się na współpracę z nami

Optymalizacja Wzrost Zmniejszenie
 • Modelu biznesowego i procesów co przełoży się zwiększenie produktywności i efektywności działania całej firmy.
 • Organizacji pracy w celu zwiększenia skuteczności działania Twoich pracowników i wykorzystania ich czasu.
 • Technologii aby podnieść efektywność już używanych systemów IT i połączyć je z nowymi rozwiązaniami.
 •  Konkurencyjności firmy przez wykorzystanie nowych technologii – stwarzamy nowe możliwości generowania zysków i zwiększamy udział w rynku.
 • Bezpieczeństwa - identyfikujemy zagrożenia i eliminujemy je oraz zapewniamy trwałą ochronę na przyszłość przez wdrażanie najlepszych rozwiązań.
 • Przychodów – każde podejmowane przez nas działanie prowadzi do policzalnego wzrostu przychodów i wartości firmy (sprzedaż, produkcja, nowa propozycja wartości).
 • Dystansu do liderów rynku przez wyeliminowanie ich przewag technologicznych.
 • Kosztów produkcji, zatrudnienia, magazynowania towaru itd.
 • Niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

I4.0 Warsztaty cyfryzacji

Skorzystaj z naszej oferty warsztatów cyfryzacji, aby usystematyzować swoje potrzeby i plany w obszarze przemysłu 4.0. Współpracując z naszymi ekspertami ds. rozwiązań dla przemysłu 4.0 stworzysz strategią cyfryzacji swojej firmy, w tym listę inicjatyw w zakresie transformacji biznesowej oraz oczekiwanych rezultatów.

Dlaczego warto skorzystać z naszych warsztatów z digitalizacji dla Przemysłu 4.0?

Nasi eksperci od rozwiązań dla przemysłu 4.0 podczas warsztatu pomogą Ci odkryć nowe możliwości na rynku i zaprojektować nowocześniejszy model biznesowy Twojej organizacji.

Podejście oparte na metodzie Design Thinking – stosowanej podczas warsztatów – zapewnia wielowymiarową analizę wyzwań, problemów i możliwości.

Będziesz mógł skorzystać z pomocy doświadczonych architektów rozwiązań dla przemysłu 4.0, aby przełożyć własne pomysły biznesowe na konkretne rozwiązania techniczne.

Po warsztatach otrzymasz od nas konkretne wskazówki, bez efektu przeładowania informacjami. Skupimy się wyłącznie na tym, co jest dla Ciebie ważne.

Propozycja zakresu warsztatów

 • Identyfikacja nowych możliwości rynkowych
 • Stworzenie nowego modelu organizacji i sposobu prowadzenia biznesu
 • Jesteśmy otwarci na Twoje sugestie

Metoda Design Thinking

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych rozwiązań, która łączy w sobie pełny obraz wyzwań z nieograniczoną kreatywnością, zachęcając przy tym do kwestionowania status quo.

Co to oznacza w praktyce?

 • Warsztaty pozwalają na swobodnie wyrażanie myśli i tworzenie pomysłów, nawet jeśli wydają się one nierealne lub zbyt trudne do wdrożenia.
 • Uczestnicy warsztatów wspólnie określają zagrożenia, priorytety i wskazują pomysły z największymi szansami na sukces. Wizję przyszłości buduje się na drodze dyskusji i konsensusu.
 • Wszystkie pomysły przechodzą szereg analiz, których celem jest zidentyfikowanie najbardziej obiecujących i wartościowych inicjatyw.

Podejście oparte na Design Thinking zapewnia wielowymiarową analizę wyzwań, problemów i możliwości.

 • Wszystkie istotne punkty widzenia zostają uwzględnione w dyskusji, co jest zapewnione dzięki odpowiedniemu doborowi uczestników warsztatów.
 • Korzystamy z doświadczeń innych firm szukając inspiracji w już zrealizowanych projektach i inicjatywach.
 • Podczas warsztatów analizujemy pomysły w sposób wielowymiarowy, w tym ich aspekty handlowe, organizacyjne, budżetowe i czasowe.

Metody i procesy stosowane w podejściu Design Thinking nie ograniczają się tylko do warsztatów cyfrowej transformacji

 • Wypracowane wnioski pozwalają na kontynuowanie działań z wykorzystaniem zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania.
 • Szybka weryfikacja pomysłów i dostosowanie wizji do zmieniających się warunków projektowych umożliwia elastyczne zarządzanie zakresem i celami projektowymi.
 • Zarządzanie portfelem pomysłów i inicjatyw oraz prawidłowe ustalenie priorytetów umożliwia szybkie osiągnięcie rezultatów i zwrotu z inwestycji.

Prototypowanie IoT

Nasze usługi szybkiego prototypowania rozwiązań IoT (Internet of Things) umożliwią Ci szybkie zwizualizowanie Twoich pomysłów za pomocą makiet i prototypów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów ds. przemysłu 4.0, będziesz mógł sprawnie rozwiązać problemy biznesowe i techniczne stojące na drodze do zrealizowania Twoich pomysłów.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług prototypowania IoT?

W bardzo krótkim czasie poznasz odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania techniczne i biznesowe związane z Twoimi pomysłami dot. przemysłu 4.0.

Porównamy Twój pomysł z już istniejącymi rozwiązaniami i ocenimy jego potencjał rynkowy. Doradzimy, jakie technologie wybrać, żeby zrealizować ten pomysł.

Stworzymy projekt Twojego rozwiązania IoT – zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych – łącząc takie technologie, jak Internet Rzeczy, media społecznościowe, mobilność i chmurę.

Twoje rozwiązania zostanie zwizualizowane za pomocą makiet i prototypów. Będziesz mógł skorzystać z dwóch oddzielnych zespołów ideacyjnych, co umożliwi Ci porównanie wyników pracy obu zespołów i wybranie najlepszych rezultatów.

Dostosowanie strategii w zakresie technologii do wizji biznesowej

Nasze usługi prototypowania IoT pozwolą Ci dostosować strategię technologiczną do wizji i priorytetów biznesowych, co jest kluczowym czynnikiem w pomyślnym wdrożeniu nowego rozwiązania.

Wykorzystanie najnowszych technologii, pełna integracja

Zaprojektowane dla Ciebie rozwiązanie będzie mogło połączyć na wiele różnych sposobów systemy IT i urządzenia wykorzystywane w Twojej firmie, przez Twoich partnerów oraz klientów. Z możliwości w obszarze integracji będziesz mógł skorzystać w dolnym momencie, skalując nowe rozwiązanie stosownie do potrzeb.

Proces rozwoju

 • Czas trwania: 1-2 tygodnieCele biznesowe

  Pomagamy Ci ocenić przydatność rozwiązań w zakresie przemysłu 4.0, znaleźć wartość biznesową oraz zdefiniować zakres i oczekiwane wyniki planowanego projektu.
 • Czas trwania: 1-3 tygodnieZarys rozwiązania

  Badamy i analizujemy Twoje dane, przygotowujemy propozycję rozwiązania, szacujemy czas trwania projektu i wskazujemy możliwe zagrożenia.
 • Czas trwania: 2-8 tygodniPrototyp - Proof-of-Concept

  Tak szybko, jak jest to możliwe, opracowujemy prototyp nowego rozwiązania, aby zweryfikować koncepcję i pokazać możliwości.
 • Czas trwania: 2-6 miesięcyProdukcja i wdrożenie

  Przygotowujemy dobrze przemyślane, gotowe do produkcji rozwiązanie – w pełni dostosowane do Twoich potrzeb i starannie przetestowane.
 • Czas trwania: dostosowany do Twoich potrzebUtrzymanie

  Pomagamy w utrzymaniu stworzonego rozwiązania, dostosowaniu go do zmieniających się danych, a także zapewniamy utrzymanie jego stabilnego działania.

Bezpieczeństwo i zapewnienie zgodności

Martwisz się, czy Twoje rozwiązania w obszarze przemysłu 4.0 będą bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak np. RODO? Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów, aby mieć pewność, że Twoja fabryka przyszłości spełnia najwyższe standardy w tych obszarach. Pamiętaj – bezpieczeństwo to nie koszt, tylko inwestycja, a zgodność z przepisami jest obowiązkiem.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa i zgodności ocenią Twoje projektowane lub już istniejące rozwiązanie dla przemysłu 4.0 pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Przeprowadzona analiza zostanie wykonana w sposób kompleksowy i będzie dotyczyła zarówno procedur stosowanych podczas tworzenia i korzystania z nowego rozwiązania, jak i kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem.

Przeprowadzana przez nas analiza może zostać rozszerzona na całą firmę – obejmując sprawdzenie wszystkich innych wewnętrznych procedur i regulacji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a także bezpieczeństwa całej Twojej infrastruktury IT.

Na bazie przeprowadzonego audytu doradzimy Ci, jak zwiększyć cyberbezpieczeństwo oraz zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, takimi np. RODO.

Oceń i zdefiniuj

 • Zgodność i bezpieczeństwo - Procedury, standardy, najlepsze praktyki
 • Organizacja pracy - Procedury, procesy, szkolenia
 • Poziom bezpieczeństwa - Infrastruktura oraz systemy IT
 • Zarządzanie ryzykiem - Proces rozwoju oprogramowania, usługi z chmury

Ty dostarczasz

 • Kontekst projektu
 • Osobę kontaktową
 • Szczegółowy zakresu projektu
 • Dokumenty prawne do analiz

My zapewniamy

 • Wsparcie eksperckie
 • Wykonanie analiz
 • Sformułowanie wniosków
 • Rekomendacje działań
 • Raport dla zarządu
 • Szczegółową ocenę
totop