Testy oprogramowania - Software Quality Assurance

Rosnący poziom skomplikowania systemów IT, a także coraz większe potrzeby, oczekiwania i wymagania użytkowników względem niezawodności i przewidywalności ich funkcjonowania sprawiają, że coraz ważniejsza staje się ich jakość. Właśnie dlatego warto zadbać o obszary związane z procesem wytwarzania oprogramowania oraz jego testowaniem.

Gwarancja najwyższej jakości oprogramowania

Aby zapewnić najwyższą jakość we wszystkich, realizowanych projektach stworzyliśmy własne centrum testowania aplikacji i kontroli jakości. Łączy ono wykwalifikowanych testerów IT oraz ustandaryzowane procesy testowania aplikacji dostosowane do potrzeb klienta wraz ze specjalistycznymi narzędziami i infrastrukturą.


Zrealizowaliśmy wiele projektów z obszaru aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych, spośród których każdy wyróżniał się inną technologią, skalą oraz domeną biznesową. Dziś nasz zespół testowy posiada bogate doświadczenie (potwierdzone certyfikatami ISTQB oraz zrealizowanymi projektami), pozwalające nam podejść do Twoich potrzeb w sposób nieszablonowy i efektywny.


  • Przejęcie pełnej odpowiedzialności za obszar testów oprogramowania i jakość oprogramowania (QA).
  • Gwarancja najwyższej jakości oprogramowania zapewniona przez odpowiednie procesy, narzędzia i kulturę korporacyjną.
  • Tworzenie systemów IT zgodnych z najwyższymi standardami.

Kompleksowe wsparcie

W trosce o najwyższą jakość testowanych rozwiązań IT naszym klientom zapewniamy dokładne raporty z testów oprogramowania, a do całego procesu testowania oprogramowania wprowadzamy wskaźniki efektywności (KPI).


Najczęściej skupiamy się na obszarze testów funkcjonalnych, w ramach których zespół testowy bazuje na wymaganiach biznesowych, które spełniać ma testowana aplikacja. Aby testowanie aplikacji było efektywniejsze, oferujemy szereg testów aplikacji na wielu poziomach, w całym cyklu wytwarzania oprogramowania.

Testy manualne Testy automatyczne Testy integracyjne Testy End-to-end Testy akceptacyjne
W ich ramach zespół testowy weryfikuje działanie systemu na podstawie przygotowanych wcześniej scenariuszy testowych, bazujących na funkcjonalnościach systemowych. Testy automatyczne stosowane są zwłaszcza w długofalowych lub iteracyjnych projektach, traktowane jako uzupełnienie testów manualnych. Dzięki nim zespół testowy jest w stanie zweryfikować działanie systemu w krótszym czasie niż stosując wyłącznie testy manualne. Testy niskopoziomowe, w ramach których zespół skupia się na weryfikacji interakcji pomiędzy modułami lub systemami. Testy end-to-end obejmują czynności związane z kompleksową weryfikacją systemu i pozwalają zweryfikować, czy wszystkie jego elementy działają zgodnie z przyjętymi założeniami. Testy akceptacyjne mają na celu zweryfikowanie tego, czy system spełnia stawiane przed nim wymagania biznesowe.

Co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie testów oprogramowania?

Wsparcie i automatyzacja testów oprogramowania

Aby skutecznie realizować projekty w obszarze testowania aplikacji i Software Quality Assurance, wykorzystujemy najlepsze narzędzia wspierające i automatyzujące testy.

Narzędzia wspierające i automatyzujące testy Java

totop