Vem är denna tjänst för?

Om det finns en IT-strategi eller digitaliseringsstrategi, finns det ofta ett behov att se över kundresan för olika kundsegment i ena ändan och i andra änden se över hantering av leverantörer och supply-chain. Digital ekosystemdesign syftar till att digitalisera kundoch leverantörsled för att till stånd helt digitaliserade end-to-end- processer med informationsförsörjning i realtid och datadrivna beslutsprocesser. 


teammöte i konferensrummet

Specifikationer

rocket icon
Tid

6-8 veckor

settings icon
Leverans

Design av hela ekosystemet för att stötta uppsatta affärsmål.

icon
Pris

360 000 sek

Förnamn

Vad är fördelarna med digital ekosystemdesign?

Genom att tillämpa branschstandarder för informationsförsörjning och infrastruktur kan vi förbättra användarupplevelser, produkter och automatiserade processer. Beprövade lösningsmönster och teknologier hjälper oss att identifiera och kvantifiera nyttor. Värdeskapande driver fram behovet av nya digitala förmågor. Digital ekosystemdesign är en nedbrytning och konkretisering av affärsmodell och erbjudanden till en logisk arkitektur. 

Denna nedbrytning är en förutsättning för att kunna skapa färdplaner för respektive affärsinitiativ, produkt och möjliggörande infrastruktur 

Lagarbete

Vad är utkomsten av en digital ekosystemdesign?

 • Värdedrivare identifierade med uppskattade potentialer 
 • En byggritning för målarkitekturen 
 • Lista med digitala och organisatoriska förmågor som ska förstärkas / skapas 
 • Byggnationer nedbrutna i Epics 
Presentation

Hur lång tid tar det?

 • Inläsning affärsstrategi, IT-strategi, digitaliseringsinitiativ 1 vecka 
 • Genomlysning digitaliserad kundresa 1-2 veckor 
 • Genomlysning av Supply Chain. 1-2 veckor 
 • Design ecosystem, 1-2 veckor 
 • Ta fram rapport med rekommendationer, 1 vecka 
Klocka och kalender
män som skrattar på kontoret

Vad behöver vi från er?

Tillgång till affärsplan, IT-strateg, digitaliseringsinitiativ Intervjuer med ledningspersoner inom affär och IT samt utvalda experter. Deltagande på 1-2 WS.

Vem kommer att genomföra en digital ekosystemdesign?

rocket icon
 • Senior enterprise arkitekter
 • Affärsarkitekter
 • Affärsutvecklare

Hör av dig till oss

Ta första steget och boka in ett möte

Upptäck mer