Vem är denna rådgivning för?

Vår kodgranskning är för företag som önskar att se över deras befintliga kod, infrastruktur,  databaser och göra en övergripande gapanalys. Vi rekommenderar en kodgranskning om ni upplever flaskhalsar och har andra problem med prestandan eller vill modernisera era digitala produkter och tjänster. Kodgranskning är även relevant om ni står inför en modernisering av er infrastruktur där ni funderar på hur ni bäst nyttjar fördelarna med molnet och mikrotjänst-baserad-infrastruktur. 


teammöte i konferensrummet

Specifikationer

rocket icon
Tid

1-2 veckor beroende på kodens och systemets storlek

settings icon
Leverans

Objektiv rapport kring nuläge, målläge och möjliga nästa steg

icon
Pris

Från 80 000 sek

Förnamn

Vad är fördelarna med kodgranskning?

  • Skapar rekommendationer för utveckling, förbättringar av infrastruktur och optimering av databaser. 
  • Skapar en förståelse för vilka molntjänster som kan hjälpa er och hur en möjlig roadmap kan se ut för en modernisering av er infrastruktur 
Lagarbete

Vad är utkomsten av en kodgranskning?

En översiktlig, dokumenterad nuläge som beskriver ert nuläge objektivt. Inklusive: 

  • verifiering av arkitektur 
  • kodens kvalitet – backend 
  • kodens kvalitet – frontend 
  • efterlevnad av best practices 
  • granskning av automatiserade tester 
  • produktberoenden 
  • möjligheter till uppskalning 

Tekniska rekommendationer om förbättringar och ett förslag på roadmap för er kod där vi hjälper er prioritera i vilken ordning ni bör göra moderniseringen för maximal nytta. 

Presentation

Hur lång tid tar det?

Processen tar mellan två till fyra kalenderveckor uppdelad i veckosprintar. 

Klocka och kalender
män som skrattar på kontoret

Vad behöver vi från er?

Vi behöver tillgång till applikations- och systemkartor och beskrivningar av nuvarande infrastruktur.

Vem kommer att genomföra en kodgranskning?

rocket icon

Seniora enterprise och systemarkitekter med lång erfaren av molnbaserad infrastruktur (AWS, Azure och Google Cloud) och en koordinator. 

Hör av dig till oss

Ta första steget och boka ett möte

Upptäck mer