Vem är denna rådgivning för?

I den agila värld vi lever i är det allt färre organisationer som har tid att investera i ett omfattande strategiarbete utan allt fler efterfrågar ett snabbare strategiarbete. Vår digitala strategi är till för organisationer som som snabbt  behöver en genomlysning av sitt nuläge sett till IT-förmåga, IT-strategi och IT-roadmap och hur den stödjer uppsatta affärsmål. Baserat på fyra byggstenar; enterprise architecture, business process management, IT maturity assessment och value and business model mapping. 


teammöte i konferensrummet

Specifikationer

rocket icon
Tid

4 veckor

settings icon
Leverans

Digital strategi som stöttar realiseringen av uppsatta affärsmål

icon
Pris

240 000 sek

Förnamn

Vad är fördelarna med en Digital strategi?

Fördelarna med en Digital strategi är du får en strategi som stödjer de uppsatta affärsmålen. Du får även en prioriterad lista på initiativ som kan genomföras för att nå största effekt med minsta tids- och budgetåtgång. 

Eftersom målarkitekturen bygger på de senaste beprövade teknologierna, etablerade lösningsmönster, best practices och branschstandarder kan du känna dig trygg i de rekommendationer som strategi-arbetet tar fram. Målarkitekturen kan med en begränsad insats vidareutvecklas till en design av ekosystemet för att inbegripa kunder och trading partners. 

Om applikations- och IT-landskapet inte är dokumenterat kan en teknisk due dilligence behöva genomföras först som ingång till strategiarbetet. 

Lagarbete

Vad är utkomsten av en digital strategi?

  • Identifierar vilka affärsvärden som kan möjliggöras av ny teknologi och arbetssätt 
  • Identifierar vilka digitala färdigheter som finns på plats – och vilka som behöver adderas för att leverera det affären behöver 
  • Målarkitektur 
  • Koppling mellan portfölj med pågående initiativ och målarkitekturen 
  • Integrerad färdplan med Business Epics och Enablers 
  • Risklista 
Presentation

Hur lång tid tar det?

Givet tillgång till affärsplan, pågående initiativ, beskrivningar av IT-landskapet tar strategiarbetet fyra kalenderveckor att genomföra. 

Klocka och kalender
män som skrattar på kontoret

Vad behöver vi från er?

Vi behöver tillgång till er affärsplan, befintlig IT-strategi, samt intervjuer med de viktigaste intressenterna: CEO, CIO, CFO, Affärschefer och Produktägare. Intervjuer kommer att ske under vecka 1 och vecka 2. Därefter kommer ytterligare avstämningar ske löpande vid behov.

Vilka kompetenser får du del av?

rocket icon

För att klara av att digitaliseringsstrategi på så pass kondenserad tidsrymd genomför vi en digital strategi med våra mest seniora rådgivare som alla har åtminstone 10+ års erfarenhet på C-level, antingen som CIO, CTO eller Chief Architect. 

Hör av dig till oss

Ta första steget och boka ett möte

Upptäck mer