Industri och tillverkning

Tillverkningsindustrin är på en spännande resa mot ökad effektivitet, produktivitet och hållbarhet, drivet av digitaliseringens möjligheter. Teknologiska framsteg, från Industri 4.0 till 5G och 3D-printing, erbjuder banbrytande sätt att förnya tillverkningsprocesserna och stärka Sveriges position som en ledande produktionsnation. Genom att omfamna dessa innovationer, öppnas dörrar till förbättrade arbetsmetoder, minskad miljöpåverkan och närmare samarbeten mellan människor och teknik.
Vi står inför en framtid där digital teknik inte bara optimerar vår industri utan även förstärker dess bidrag till en hållbar värld.

arbetare i hallen
automatisering ikon

Vi optimerar arbetet på fabriksgolvet 

En kostnadseffektiv leverans är kärnan i vårt erbjudande. Genom att nyttja vår djupa kunskap och erfarenhet, guidar vi er genom digitaliseringens labyrint. Vi hjälper till att prioritera åtgärder som ger mest värde för pengarna, oavsett om det rör sig om avancerade dataflöden eller automatisering av tillverkningsprocessen. Exempel på områden där vi kan optimera inkluderar lageroptimering och tillämpning av Industri 4.0-principer för att effektivisera produktionslinjer. 

en kopp ikon

Vi optimerar kontorslandskapet 

Med digitala lösningar som faktiskt fungerar säkerställer vi att ni får en skräddarsydd helhetslösning. Vi täcker hela kedjan, från att ställa rätt krav till att leverera och underhålla lösningar som inte bara ökar produktiviteten utan också arbetar hållbart. Detta inkluderar managerade IT-tjänster, utveckling av kundportaler och ett datadrivet arbetssätt som stärker er verksamhet. 

människor ikon

Vi stöder era affärsmål 

Vår flexibilitet och snabbhet i leveranser garanterar att ni inte bara kommer igång snabbt utan också ser en direkt påverkan på hållbarheten i er verksamhet. Vi undviker långa förstudier och komplicerade projekt för att ni ska kunna dra nytta av er investering omgående. Genom att stödja era affärsmål arbetar vi tillsammans för att öka försäljningen, sänka kostnaderna och höja produktiviteten. Vi erbjuder konkreta lösningar som är anpassade efter era specifika behov och mål, allt för att ni ska kunna navigera framgångsrikt i den digitala transformationen. 

man som arbetar på produktionslinjen

Utmaningar:

Supply Chain Resilience and Agility:

Supply Chain Resilience and Agility:

Att bygga en robust och smidig försörjningskedja är avgörande, med fokus på leverantörsdiversifiering, supply chain-översikt, och riskhantering. Dessa åtgärder är nödvändiga för att hantera störningar och upprätthålla kontinuitet.

Supply Chain Resilience and Agility:

Cybersäkerhet och datasekretess

Digital omvandling och införande av ny teknik

Optimering av tillverkningsprocesser

Supply Chain Resilience and Agility:

Att bygga en robust och smidig försörjningskedja är avgörande, med fokus på leverantörsdiversifiering, supply chain-översikt, och riskhantering. Dessa åtgärder är nödvändiga för att hantera störningar och upprätthålla kontinuitet.

Produktionslinje

Möjligheter: 

Agil verksamhet och adaptiv tillverkning:

Genom att utveckla flexibla produktionslinjer och utforska innovativa produktionsmetoder, såsom 3D-utskrift, kan företag snabbt svara på marknadsförändringar och öka sin konkurrenskraft.

Agil verksamhet och adaptiv tillverkning:

Datadrivet beslutsfattande

Hållbar och effektiv resursanvändning

Ekosystemdesign och samarbete

Modernisering och Mikrotjänster för ERP

Genom att utveckla flexibla produktionslinjer och utforska innovativa produktionsmetoder, såsom 3D-utskrift, kan företag snabbt svara på marknadsförändringar och öka sin konkurrenskraft.

hjärta till hands ikon

Euvic-perspektivet:

En Hållbar Framtid

Att välja Euvic som partner innebär tillgång till bred erfarenhet och en omfattande resurspool för systemutveckling. Vår målsättning är att ni ska arbeta mot en hållbar och konkurrenskraftig industri. Med vårt fokus på långsiktiga kundrelationer och vår Nöjd-Kund-Garanti, kan ni känna er trygga med att leveransen uppfyller era förväntningar. Vi är här för att hjälpa er navigera i den digitala eran, med hållbarhet och effektivitet som ledstjärnor.

Case inom industri och tillverkning

Hilton Foods

Genom ett skräddarsytt Manufacturing Execution System (MES), utvecklat av Euvics team, kunde Hilton Foods effektivisera hanteringen av över 200 produktionslinjer.

Läs mer

lådor med kött på produktionsgolvet

Partnerskap och certifikationer

Microsoft Partner logotyp
Dell Boomi logotyp
Great Place To Work certifikat
Cisco partner logo
CA technologies logo
ISO 27001
AWS advanced consulting partner logo
AAA logotyp
Microsoft Partner logotyp
Dell Boomi logotyp
Great Place To Work certifikat
Cisco partner logo
CA technologies logo
ISO 27001
AWS advanced consulting partner logo
AAA logotyp
Microsoft Partner logotyp
Dell Boomi logotyp