Vem är denna rådgivning för?

Baserat på fyra byggstenar; enterprise architecture, business process management, IT maturity assessment och value and business model mapping, så gör vi en snabb genomlysning av en organisations nuläge. I den agila värld vi lever i är det allt färre organisationer som har tid att investera i en större genomlysning utan allt fler efterfrågar en snabbare värdeleverans. Vår digitala mognadsanalys är till för organisationer som behöver en snabb utvärdering av sin nuvarande IT-förmåga, IT-strategi och IT-roadmap samt hur den stödjer uppsatta affärsmål. 


teammöte i konferensrummet

Specifikationer

rocket icon
Tid

3h för workshop, 1-2h för genomgång av rapport

settings icon
Leverans

Objektiv rapport kring nuläge, målläge och möjliga nästa steg

icon
Pris

35.000 SEK

Förnamn

Vad är fördelarna med en digital mognadsanalys?

En digital mognadsanalys ger ett externt expertutlåtande på er IT-förmåga, IT-strategi och IT-roadmap på en övergripande nivå som möjliggör en snabb prioritering av vilka åtgärder som ger bäst effekt. Enkelt uttryck, ni får en tydlig uppfattning om ert nuläge och vilka aktiviteter som är mellan ert nuläge och lläge. 

Lagarbete

Vad är utkomsten av en digital mognadsanalys?

En digital mognadsanalys ger er en rapport som: 

  • Identifierar vilka affärsvärden som kan möjliggöras av ny teknologi och arbetssätt 
  • Identifierar vilka digitala färdigheter som finns på plats – och vilka som behöver adderas för att leverera det affären behöver 
  • Prioritering av nästa steg 
Presentation

Hur lång tid tar det?

En digital mognadsanalys kräver ca 2 timmar för att besvara förberedande frågor, ca 3 timmar för att genomföra själva workshopen och ca 2 timmar för presentation och samtal kring vår rapport. 

Klocka och kalender
män som skrattar på kontoret

Vad vi behöver från er

Vi behöver tillgång till era affärsmål och IT-strategi, samt 1-3 personer som kan medverka på workshopen. Exempel på roller som oftast är med är CEO, CIO, CTO och affärsområdeschefer.

Vilka kompetenser får du del av?

rocket icon

För att klara av att ge en relevant nulägesanalys på så pass kondenserad tidsrymd genomför vi en digital mognadsanalys med våra mest seniora rådgivare som alla har åtminstone 10+ års erfarenhet på C-level, antingen som CIO, CTO eller CEO. 

Hör av dig till oss

Ta första steget och boka ett möte

Upptäck mer