Business Intelligence – systemy i rozwiązania

Podstawę działania wszystkich przedsiębiorstw stanowi przetwarzanie danych biznesowych. Ich mnogość oraz poziom skomplikowania w sposób bezpośredni przekładają się na efektywność działania całej firmy. Konieczne staje się więc ustrukturyzowanie posiadanej wiedzy pochodzącej z wielu różnych, wykorzystywanych systemów i skuteczne zarządzanie nią.

Co to jest business intelligence

Systemy klasy Business Intelligence pomagają firmom podejmować dobre decyzje biznesowe w oparciu o posiadane twarde dane. Każde przedsiębiorstwo wyróżnia się inną charakterystyką działania i problemami, a więc ich wdrożenie stanowi spore wzywanie, także organizacyjne.


Odpowiednie przygotowanie do realizacji tego typu projektów oraz szeroka wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem, pozwalają nam z sukcesem tworzyć nawet najbardziej rozbudowane rozwiązania.


 • Wsparcie eksperckie na każdym etapie realizacji projektów Business Intelligence.
 • Elastyczne możliwości zatrudniania ekspertów ds. BI i Big Data oraz łatwa skalowalność zasobów odpowiednio do aktualnych potrzeb biznesowych.
 • Projektowanie łatwych w użyciu i dostępnych dla każdego użytkownika rozwiązań.

Realizacja strategii biznesowej

Realizacja projektów typu BI wymaga ustalenia zakresu problemów i pytań, na które mają one odpowiadać. Obsługując wszystkie warstwy funkcjonalno-technologiczne systemów BI, tworzymy oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw, aby zwiększyć skuteczność realizacji przyjętej strategii biznesowej i usprawnić wprowadzanie w niej zmian.

Warstwa integracji, ujednolicania i składowania Warstwa przetwarzania analitycznego Warstwa udostępniania wyników Warstwa administracji
 • Narzędzia ETL
 • Hurtownie danych
 • Podstawowe narzędzia raportujące
 • Graficzna wizualizacja danych
 • Zaawansowane narzędzia analityczne typu data mining
 • Aplikacje analityczne
 • Agregacje OLAP
 • Serwery plików
 • Portale informacyjne
 • Narzędzia automatycznej dystrybucji informacji
 • Warstwa odpowiedzialna za administrowanie wszystkimi trzema warstwami elementarnymi

Ustrukturyzowanie wiedzy

Najważniejszą ideą systemów BI jest stworzenie szerokiego dostępu do najważniejszych informacji w firmie, w celu odpowiedniego zarządzania wiedzą i rozpowszechniania jej wśród wszystkich uczestników procesów biznesowych. Szybki i łatwy dostęp do spójnej, aktualnej informacji umożliwia decentralizację zarządzania, zapewniając przedsiębiorstwom możliwość sprawniejszego podejmowania odpowiednich decyzji oraz wzrost efektywności działania na wszystkich stanowiskach pracy.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Nowe możliwości biznesowe

Projekty typu Business Intelligence pomagają ustrukturyzować posiadane informacje i odkrywać nowe możliwości biznesowe. Aby w pełni wykorzystać potencjał tych narzędzi, przy ich tworzeniu wykorzystujemy najlepsze technologie.

Poznaj nasze kompetencje w obszarze BI

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy biznes jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przy realizacji projektów BI korzystamy również z wielu open source’owych narzędzi i platform Big Data opartych o chmurę.

Realizując projekty BI korzystamy z wielu open source’owych narzędzi
i platform BD opartych na chmurze

Zwiększenie konkurencyjności

Realizowane przez nas projekty Business Intelligence mają ogromne znaczenie nie tylko w kontekście informatyzacji przedsiębiorstw, ale przede wszystkim w podnoszeniu ich konkurencyjności.


 • Przyspieszenie procesu decyzyjnego.
 • Uzyskiwanie większych dochodów.
 • Zbudowanie przewagi konkurencyjnej.
 • Możliwość rozpoznania zapotrzebowania na konkretny produkt/ usługę.
 • Łatwiejsza identyfikacja wyzwań, z którymi może się w przyszłości zmagać przedsiębiorstwo.
totop