Migracja oprogramowania i systemów IT do nowszych technologii

Szybki rozwój technologiczny sprzętu i oprogramowania powoduje zmiany w cyklu życia systemów informatycznych. Wzrost ich złożoności z kolei sprawia, że migracje nabierają w przedsiębiorstwach pierwszoplanowego znaczenia, mocno wpływając na ich koszty operacyjne.

Wydajność codziennej pracy

Projekty migracyjne, szczególnie te dotyczące dużych i ważnych dla firmy systemów IT często stanowią nie lada wyzwanie, a ich realizacja obarczona jest ryzykami, które nie zawsze można przewidzieć. Przeprojektowanie i przepisanie aplikacji w nowszych, wspieranych przez producentów technologiach pomaga firmie zachować konkurencyjność i zapewnić wydajność codziennej pracy.

Przeprowadziliśmy setki projektów migracyjnych, dzięki czemu dziś możemy dokonać modernizacji systemów IT nawet w przypadku braku dostępu do ich kodu źródłowego.


 • Pełne wsparcie przy różnych projektach migracyjnych.
 • Krótki czas migracji gwarantowany przez zastosowanie półautomatycznej platformy do modernizacji aplikacji (unikatowe połączenie pracy ludzi i maszyn).
 • Najwyższa jakość realizowanych projektów będąca efektem wykorzystania najlepszych praktyk i frameworków.

Efektywność systemów IT

Kluczowym punktem każdej strategii migracyjnej jest zagwarantowanie funkcjonalnej obsługi aplikacji krytycznych, czyli takich, które warunkują sprawne działanie całego przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego wszystkie projekty migracyjne zaczynamy od jasnego zdefiniowania celu migracyjnego, a dzięki odpowiedniemu podziałowi prac jesteśmy w stanie w krótkim czasie zapewnić pełną efektywność całego systemu. Zapewniamy płynne przejście ze starszej aplikacji lub technologii do nowej, ograniczając do minimum odbywającą się w ustalonym terminie przerwę technologiczną.

Każdego dnia wspieramy naszych klientów w migracji danych i procesów biznesowych, gwarantując im przy tym szereg wymiernych korzyści biznesowych.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Przykładowe technologie wykorzystywane w projektach migracyjnych

technologies that can be updated

Przykładowe projekty aktualizacyjne

Optymalizacja kosztów

W wielu przedsiębiorstwach systemy, które są kluczowe dla poprawnej działalności całej firmy są systemami przestarzałymi. Warto zatem rozważyć ich migrację do nowych technologii. Wykorzystując starą wersję systemu jako specyfikację do wytworzenia nowego oprogramowania możemy w łatwy sposób określić zakres zbędnych i niezbędnych funkcjonalności.

 • Skrócenie czasu zbierania wymagań.
 • Obniżenie kosztu związanego ze zbieraniem wymagań.
 • Zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów.
 • Możliwość określenia dodatkowych funkcjonalności systemu już na etapie analizy.
 • Optymalizacja kosztu utrzymania systemu oraz jego tańszy rozwój.

Większa użyteczność

Procesy migracji stanowią kluczowy obszar działalności wielu przedsiębiorstw. Są one tak istotne, ponieważ pozwalają dać nowe życie wykorzystywanym systemom, a tym samym zwiększyć ich użyteczność i dostosować je do nowych realiów. Dlaczego firmy decydują się na migracje?

 • Utrudniona możliwość implementowania nowych, potrzebnych funkcjonalności w starej technologii.
 • Brak dostępu do dokumentacji technicznej systemu lub zła jakość kodu przekładające się na wysoki koszt jego utrzymania.
 • Ograniczona dostępność specjalistów z obszaru starej technologii lub wysoki koszt ich zatrudnienia.
 • Trudność w integrowaniu starych systemów z oprogramowaniem zewnętrznym.
 • Brak możliwości wprowadzenia pełnej automatyzacji procesów biznesowych.

Pełne wsparcie eksperckie

Świadomość różnorodności sprzętu i oprogramowania oraz ich dynamicznej zmienności sprawia, że do tematu migracji podchodzimy całościowo, wspierając naszych klientów na każdym etapie modernizacji oprogramowania.

steps of a migration project

Najwyższa jakość migracji

Przejmując pełną odpowiedzialność za zarządzanie modernizacją oprogramowania, zarówno w przypadku prostych, jak i zaawansowanych projektów migracyjnych pomagamy naszym klientom osiągać technologiczną przewagę.

 • Przeprowadzanie regularnych aktualizacji wszystkich systemów IT, niezależnie od tego kto jest ich producentem.
 • Usprawnienie organizacji i realizacji procesu migracji dzięki dogłębnemu zrozumieniu celu projektu.
 • Zapewnienie najwyższej jakości przepisanego kodu dzięki dokładnym testom.
 • Wsparcie i utrzymanie zaktualizowanego oprogramowania.
totop