Integracja systemów IT

Postępująca digitalizacja sprawia, że struktury IT współczesnych przedsiębiorstw stają się skomplikowane, a przepływ danych utrudniony. Ogranicza to zarówno ich bieżące funkcjonowanie jak i przyszły rozwój. Aby temu zaradzić, warto zadbać o odpowiednią integrację systemów IT.

Właściwa wymiana informacji

Integracja zawsze stanowi proces czasochłonny, a wszystkie jej etapy – od prac deweloperskich, poprzez testy, aż po implementację – wiążą się z pewnymi wyzwaniami. Co więcej, z uwagi na mnogość wykorzystywanych systemów, ich różnorodne przeznaczenie oraz częste modyfikacje na potrzeby konkretnej firmy, każda integracja jest inna.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu skutecznie realizujemy nawet najbardziej złożone projekty integracyjne, bez względu na ograniczenia czasowe czy brak kompletnej specyfikacji systemu.


 • Przejęcie pełnej odpowiedzialności za projekt.
 • Sprawne przeprowadzenie osób odpowiedzialnych za biznes przez procesy analizy technicznej i funkcjonalnej.
 • Właściwa wymiana informacji między wszystkimi, wykorzystywanymi systemami, zagwarantowana przez odpowiednie zrozumienie przepływu danych w przedsiębiorstwie.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

Lata pracy nad projektami integracyjnymi pozwoliły nam wypracować rozwiązanie, które nazwaliśmy Euvic Integration Framework. Jest to zbiór gotowych do wykorzystania komponentów, których możemy szybko użyć w integracji. Stworzony został on na bazie najlepszych dostępnych na rynku metod, technologii, wzorców, rekomendacji producentów, a także naszych własnych doświadczeń. Jego zastosowanie pozwala na zachowanie spójności rozwiązań integracyjnych, skrócenie czasu ich projektowania i rozwoju, a także polepszenie ich jakości.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Integracja systemów IT
Różne wzorce integracyjne (EAI – Enterprise Application Integration, B2B – Business to Business, SOA – Service Oriented Architecture)
Integracja systemów IT
Integracja chmurowa, np. aplikacji Salesforce z Azure SQL i innymi aplikacjami poprzez API Management

Gwarancja wydajności

Poziom skomplikowania projektów integracyjnych sprawia, że ważnym obszarem są dla nas testy integracyjne, pozwalające zrozumieć genezę błędów oraz przyspieszyć ich naprawę. Nieustannie dbamy także o najwyższą jakość już zrealizowanych wdrożeń.

 • Tworzenie skalowalnych rozwiązań rosnących wraz z potrzebami biznesu.
 • Wsparcie w obszarze utrzymania i bieżącego monitoringu systemu.
 • Nieustanne poszerzanie wiedzy z zakresu integracji pozwalające wykorzystywać najlepsze i najnowsze technologie.

Najwyższa jakość, spójność
i użyteczność danych

Integracja to proces, który dotyka jednocześnie wielu różnych płaszczyzn i ma kluczowe znaczenie dla efektywnego działania całego przedsiębiorstwa. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają nam z sukcesem przeprowadzać integracje na wszystkich trzech poziomach.

Efektywne działanie przedsiębiorstwa

Integracja to proces, który dotyka jednocześnie wielu różnych płaszczyzn i ma kluczowe znaczenie dla efektywnego działania całego przedsiębiorstwa. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają nam z sukcesem przeprowadzać integracje na wszystkich trzech poziomach.

Integracja funkcjonalna Integracja procesów biznesowych Integracja danych
 • Podsumowanie wszystkich funkcji w jednym miejscu
 • Zmniejszenie liczby interfejsów
 • Uniknięcie zaimplementowania tych samych funkcji w różnych systemach
 • Łączenie wszystkich funkcji w ramach jednego łańcucha procesów biznesowych
 • Integracja wszystkich procesów biznesowych w ramach jednej platformy
 • Zastosowanie jednolitego modelu danych we wszystkich systemach informatycznych
 • Uniknięcie nadmiaru danych
 • Integracja wszystkich istniejących danych w ramach jednego rozwiązania

Pełna swoboda działania infrastruktury

Naszym klientom gwarantujemy wsparcie na każdym etapie integracji – od analizy funkcjonalnej, poprzez projekt techniczny, QA i wdrożenie, aż po świadczony 24/7/365 support. Wszystko po to, aby zagwarantować im pełną swobodę działania całej infrastruktury.

 • Optymalizacja procesów biznesowych.
 • Lepsze zarządzanie wiedzą.
 • Łatwiejsze, szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji.
 • Zwiększenie efektywności finansowej przedsiębiorstwa.
 • Sprawniejsze zarządzanie przepływem danych.
totop