E-learning, ED/tech/ HR/tech

Człowiek uczy się przez całe życie. Nieustannie zmieniający się świat, rewolucja cyfrowa i przemiany społeczne sprawiły jednak, że dziś do edukacji podchodzimy zupełnie inaczej niż kiedyś. Dzięki digitalizacji świata i odpowiedniemu wykorzystaniu komunikacji, dziś mamy do czynienia z Edukacją 2.0.

 • Definiowanie potrzeb świata nauki.
 • Identyfikowanie innowacyjnych pomysłów.
 • Dostarczanie wiedzy, rozwijanie i wspieranie nowych biznesów.

Innowacyjne rozwiązania

W niedalekiej przyszłości z Internetem powiązane będzie dosłownie wszystko, z czym mamy do czynienia na co dzień. Właśnie dlatego, umiejętne poruszanie się w zdigitalizowanym świecie jest dziś kompetencją kluczową.

Pracując kilka lat w obrębie sektora edukacji, stworzyliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań, które dziś wykorzystywane są przez kilkuset tysięcy użytkowników z Europy, Azji i Afryki.


 • Wspieranie rozwoju innowacyjnych rozwiązań.
 • Napędzanie rozwoju dzięki aktywnemu wsparciu biznesu.
 • Inwestowanie w zespoły i akceleracja projektów.

Dogłębne zrozumienie świata nauki

Doskonale wiemy, że Edukacja 2.0 to nie tylko e-learning. To cały ekosystem szkolnictwa oraz całego otoczenia, w którym na co dzień zdobywamy wiedzę i zarządzamy rozwojem. Dogłębne zrozumienie potrzeb świata nauki pozwala nam tworzyć dedykowane i efektywne narzędzia oraz wspierającą je infrastrukturę. Skupiamy się głównie na rozwoju technologii z obszaru EDTECH & HRTECH.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • E-learning
 • Nauka w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie obszarem HR i kariery
 • Campus technology
 • Materiały szkoleniowe
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Nauka w obszarze Med & Tech
 • Sztuczna inteligencja w edukacji
 • Szczegółowa analiza zagadnień w ramach przeprowadzonych warsztatów oraz doświadczeń z realizowanych wdrożeń.
 • Zrozumienie grupy docelowej, specyfiki branży i dostosowanie rozwiązań do jej wymagań.
 • Tworzenie nawet najbardziej zaawansowanych rozwiązań dzięki odpowiedniemu zrozumieniu target grupy oraz specyfiki jej działania.
 • Napędzanie biznesu poprzez wytworzony ekosystem edukacyjny (możliwość integracji systemów).
 • Doświadczenie w projektach realizowanych dla sektora publicznego (w tym szkół i uczelni).
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu inwestycji (joint venture) czy dofinansowań publicznych na digitalizację edukacji.
 • Kompleksowe przeprowadzanie procesu (w trybie end to end) – od pomysłu poprzez stworzenie, wdrożenie, aż po utrzymanie.
 • Autorska metodologia umożliwiająca współpracę firm IT z sektorem edukacji w obszarze identyfikacji wyzwań i usprawniania ich dzięki systemom informatycznym.
 • Doświadczenie w zakresie działania formuły zbliżonej do PCP (pre commercial procurement) – stworzenie środowiska przyspieszającego współpracę między biznesem a nauką, podzielenie ryzyka biznesowego między zamawiającego i wykonawcę, stworzenie optymalnych warunków do komercjalizacji i wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych.
 • Tworzenie rozwiązań odpowiadających na konkretne potrzeby.

Cykl powstania i komercjalizacji produktów

Wiedza, doświadczenie, kompetencje

Nasze produkty software’owe tworzone są dzięki unikatowemu połączeniu kompetencji wewnętrznych i zewnętrznych z kompetencjami zespołów interdyscyplinarnych. Pozwala to zapewnić różnorodność umiejętności, motywacji, a w efekcie zwiększyć kreatywność.


 • Uczymy dzieci w Europie i Afryce projektowania wykorzystując kodowanie obrazkowe. Dzięki nam ponad 200 000 uczniów czy się poprzez zabawę.
 • Pomagamy studentom pierwszego i drugiego roku informatyki z Polski, Ukrainy i Indii rozwijać unikalne kompetencje i podejmować współpracę z otoczeniem biznesowym już w pierwszych dniach nauki.
 • Wspieramy lekarzy z Holandii w prowadzeniu badań nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w obszarze krwiolecznictwa.
 • Uczymy studentów informatyki procesów zapewnienia wysokiej jakości oprogramowania dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego.
 • Pomagamy studentom ASP zarządzać swoim portfolio dzięki cyfryzacji i upublicznianiu ich projektów szerszemu gronu odbiorców.

Nasze osiągnięcia

Tworzone przez nas innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój doceniane są przez najważniejsze instytucje edukacyjne w Europie, Azji czy Afryce. W Polsce uzyskały one rekomendację Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Edukacji Narodowej.

Rozwiązania z obszaru Edukacji 2.0 pozwalają użytkownikom samodzielnie i w pełni niezależnie rozwijać posiadane umiejętności, budować relacje oraz sprawdzać poziom swojej wiedzy, a zainteresowanie nimi nieustannie wzrasta.

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina, przyznana w zakresie wspierania jakości nauki.
 • Certyfikacja narzędzi przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 • Nauka programowania dla dzieci z Nigerii.

Nasze projekty

Każdy z naszych projektów jest unikatowy. To co je wszystkie łączy to innowacyjność i wykorzystanie najlepszych technologii. Zobacz nasze portfolio i poznaj nas bliżej.

totop