Model współpracy – Body Leasing czy Agile Dev Factory?

Wybór modelu współpracy z firmą, która wspiera rozwój w obszarze IT, to często jedna z kluczowych decyzji podczas tworzenia rozwiązań informatycznych. Realizując projekt możemy zdecydować się na zaproszenie do niego wybranych ekspertów dziedzinowych lub rozważyć współpracę w modelu Agile Dev Factory.

Potrzeba eksperckiej wiedzy dziedzinowej – Body Leasing

Wynajęcie ekspertów dziedzinowych, jest najlepszym rozwiązaniem, gdy potrzebujemy wsparcia w ściśle określonych obszarach. Specjaliści mogą uzupełnić istniejący zespół lub uczestniczyć w tworzeniu zespołów hybrydowych. Kolejną możliwością jest tworzenie zespołów składających się w całości z wynajętych specjalistów.


Zaletą tego modelu jest sprawne uzupełnienie kompetencji w zespole, o takie, których opanowanie przez wewnętrzne zespoły wymagałoby za dużo czasu. Ten model współpracy wymaga precyzyjnego określenia profilu poszukiwanego specjalisty oraz jasnego wyznaczenia celów.

Potrzeba partnera w realizacji projektu – Agile Dev Factory

Współpraca w modelu Agile Dev Factory może być najlepszym rozwiązaniem, gdy poszukujemy partnera do tworzenia, rozwoju oraz utrzymania rozwiązań IT. Przejęcie przez niego pełnej odpowiedzialności za kwestie technologiczne i zarządzanie projektem pozwoli nam w pełni skupić się na rozwoju biznesu.


Zaletą Agile Dev Factory jest realizacja projektu w podejściu Agile oraz zgodnie z kulturą DevOps. Pozwala to skupić się na dostarczeniu MVP i możliwie szybkiej konfrontacji wizji biznesowej z rynkową rzeczywistością.


Współpraca w tym modelu zakłada ciągłe doskonalenie produktu i procesów, automatyzację procesów wytwórczych oraz łatwą skalowalność liczby zespołów.

Body Leasing vs Agile Dev Factory

Body leasing Agile Dev Factory
Zakres współpracy Realizacja wybranego obszaru Realizacja całego projektu
Kultura organizacyjna Obowiązująca u klienta Kultura Agile i DevOps
Budowa zespołu Po stronie klienta Po stronie dostawcy
Zarządzanie Zarządzanie pracami po stronie klienta Zarządzanie po stronie dostawcy, zgodne z wybranym podejściem
Czas dostępu do programistów Od 2 do 3 tygodni, w zależności od profilu Około 3 tygodni
Rozliczanie współpracy Na podstawie czasu pracy Na podstawie osiąganych rezultatów mierzone w KPI
Skalowalność Zależna od wybranego podejścia Łatwa

Obydwa modele pozwalają sprawnie osiągać założone cele biznesowe, zapewniają dostęp do wiedzy eksperckiej oraz obniżają ryzyko i koszty realizacji projektu. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od modelu współpracy, najważniejsze jest to, aby wybrać odpowiedniego partnera w realizacji rozwiązań IT.

totop