O nas

Ponad 5000 pracowników i 19 lat doświadczenia czynią z nas dużą firmę. Jednak mimo upływu czasu i stale rosnącego portfolio klientów, wciąż jesteśmy firmą z duszą, tworzoną dla inżynierów IT, przez inżynierów IT. Realizujemy naszą wizję prężnie działającej firmy "z ludzką twarzą" – współtworzonej przez #theGoodPeople - dobrych ludzi i świetnych specjalistów, tworzących dobre oprogramowanie. To właśnie zaangażowanie we własny rozwój, a tym samym w rozwój i sukces klienta czyni nas godnym zaufania Partnerem IT

Kluczowe momenty w historii Euvic

2005

Początek – LG Nexera
8 pracowników
Kapitał 50K Euro


2008

Początek jedynej w Polsce federacji firm IT
40 pracowników
1,25 mln Euro obrotu


2010

Pierwsza pełna fuzja z BiGIT
100 pracowników
2,5 mln Euro obrotu


2012-2015

Tworzenie grupy – udziały 15 spółek
Wartość portfolio >25 mln Euro
62,5 mln Euro przychodu


2017-2018

Powstaje filar INFRASTRUKTURA IT
Akwizycja IT Works SA
>2000 pracowników
100 mln Euro przychodu


2018

Uruchamiamy Euvic Szwecja – najszybciej rozwijająca się spółka zagraniczna w Grupie


2019-2020

Stworzenie filarów Team Leasing i Innowacje
Powołanie Euvic Services
Początek filaru DIGITAL
>3000 pracowników w Grupie


2021-2022

Rozbudowujemy filar Performance
>5000 pracowników Grupy
Uruchomienie Euvic IT AT
Powstaje filaru TRANSFORMACJA HANDLU


2023

Strategia „Euvic 2030”
1 mld USD przychodów


Euvic w liczbach

Data powstania

2005

Specjaliści IT

>5500

Biura

20+

Średni wzrost

31% (YOY)

Przychód w 2022

PLN 1,3 mld

Co czyni nas wyjątkowymi?

Zapewniamy technologiczny spokój ducha
Rozsądne ceny i wysoka jakość usług są bardzo ważne, ale nie to czyni nas godnym zaufania i niezawodnym partnerem IT. Siłę Euvic stanowią ludzie i relacje jakie budujemy wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Nasza otwartość, pro-pracownicze i pro-klienckie nastawienie pozwalają nam sprawniej nawiązywać współpracę, szybciej osiągać sukcesy i skuteczniej pokonywać trudności. To z kolei ma wpływ na satysfakcje klienta ze współpracy z nami.

Jesteśmy #theGoodPeople
Euvic to zespół dobrych inżynierów i specjalistów, ale przede wszystkim zespół dobrych ludzi - ludzi z pasją, zaangażowanych w różnorodne inicjatywy - od sportu przez edukację po wydarzenia społeczno-kulturalne. Działamy odpowiedzialnie i chcemy, by miało to wpływ na różne sfery życia społecznego – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest jednym z naszych priorytetów. Od lat angażujemy się także w działalność charytatywną i sponsoringową. Wspieramy wiele inicjatyw i akcji społecznych oraz dla sportowców.

Euvic Integrator 2.0


logo Euvic logo Aden logo Euvic DE logo Softiq logo Leocode logo Iformation logo x-code logo IT-Dev logo Omnis logo Codlake logo Euvic UK logo Euvic SE logo Euvic USA logo Euvic NL logo Euvic Switzerland logo Euvic AT logo Speednet logo Sirocco Mobile logo Stermedia logo Exoft Synapsi.xyz - Python software house
Software Development

Tworzymy rozwiązania dedykowane lub wdrażamy rozwiązania już istniejące w szerokim spektrum technologii i obszarów kompetencji. Działamy zwinnie w modelu smart cost management.

 
logo Euvic Services logo Edge One Solutions
Body/Team Leasing

Dajemy Ci dostęp do wiedzy i kompetencji pojedynczych specjalistów IT lub całych zespołów projektowych posiadających odpowiednio dobrane dla realizacji Twojego projektu kompetencje technologiczne i miękkie.

 
logo Euvic IT logo EO Networks logo Euvic Solutions logo IT Challenge logo Outsourcing 24
Infrastruktura IT

Skutecznie zarządzimy wszystkimi niezbędnymi elementami operacyjnymi Twojego IT, w tym strategią, procesami, sprzętem, danymi i zasobami ludzkimi.

 
logo Edulab
Innowacje

Wspieramy technologicznie i biznesowo innowacyjne projekty IT na różnych poziomach zaawansowania ich rozwoju.

 
logo Euvic Media logo Euvic Effect logo Euvic Buzz logo Euvic 360 e-com logo Euvic Organic Search logo Euvic Digital
Performance

Oferujemy obsługę pełnego procesu marketingowego. Dzięki dostępowi do wiedzy doświadczonych ekspertów oraz zaawansowanych narzędzi, takich jak programmatic czy remarketing, nasi klienci otrzymują zupełnie nowe możliwości w ramach oferty transformacji cyfrowej i sprzedaży online.

 
logo Hycom logo Unity Group
Transformacja handlu

Poprzez transformację handlu umożliwiamy holistyczną zmianę w obszarach sprzedaży i obsługi klienta. Często obejmuje ona innowację w zakresie szeroko pojętego modelu biznesowego oraz codziennych operacji, zarządzania i relacji z klientami i dostawcami. Wykorzystujemy przy tym najlepsze innowacje technologiczne i najbardziej efektywne rozwiązania cyfrowe.

 

Leadership

 zdjęcie Wojciecha Wolnego

Wojciech Wolny

Prezes Zarządu,
Współzałożyciel
CEO & Sprzedaż

wojciech.wolny@euvic.pl

ikonka Linkedin
zdjęcie Wojciecha Kosińskiego

Wojciech Kosiński

Wiceprezes;
Współzałożyciel
Operacje

wojciech.kosinski@euvic.pl

ikonka Linkedin
zdjęcie Bogdana Rycharskiego

Bogdan Rycharski

Wiceprezes
CFO
 

bogdan.rycharski@euvic.pl

ikonka Linkedin
zdjęcie Andrzeja Kudry

Andrzej Kudra

Wiceprezes
Infrastruktura IT
 

andrzej.kudra@euvic.pl

ikonka Linkedin
zdjęcie Zbigniewa Ciukaja

Zbigniew Ciukaj

Wiceprezes
Usługi Infrastruktura IT
 

zbigniew.ciukaj@euvic.pl

ikonka Linkedin
zdjęcie Łukasza Czerneckiego

Łukasz Czernecki

Wiceprezes
Marketing&PR / Innowacje
/ Inwestycje

lukasz.czernecki@euvic.pl

ikonka Linkedin
portrait of Ola Hesselroth

Ola Hesselroth

Vice President
International Business
Development

ola.hesselroth@euvic.com

Linkedin icon

Certyfikaty

Nagrody

CSR

Od momentu powstania Euvic, wszelkie podejmowane przez nas decyzje i działania biznesowe cechuje uczciwość wobec naszych pracowników, współpracowników i kontrahentów. Pracownicy Grupy Euvic przestrzegają przyjętych przez Grupę zasad postępowania i realizują swoje zobowiązania z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz wyjątkowej dbałości o dobre imię i wizerunek firmy i jej klientów.

Wartości jakimi się kierujemy w biznesie tworzą naszą tożsamość, a zasady postępowania w biznesie pozwalają nam na skuteczne realizowanie strategii Integratora 2.0 w zgodzie z przyjętymi normami i standardami etyki biznesu.

Wszystko to sprawia, że jesteśmy godnym zaufania i skutecznym partnerem cyfrowej transformacji biznesu i uczestnikiem technologicznej zmiany nie tylko na rynku lokalnym, ale i na rynkach zagranicznych.

Sprawdź nasz Kodeks postępowania i etyki biznesu.

Pobierz

abstrakcyjne kształty

CSR

Działamy z pełną świadomością społecznej odpowiedzialności naszego biznesu. Stale pracujemy nad jego ulepszeniem, koncentrując się na obszarach związanych z wartością technologicznych rozwiazań dla lokalnych społeczności i rozwiązywaniu problemów społecznych, dbałością o stan naszego ekosystemu i ekologii, wyrównywania szans
i dzielenia się wiedzą.

osoba trzymająca w dłoniach smartfona

Społeczność

Działalność charytatywna i wsparcie lokalnych społeczności zgodnie z filozofią Good People .

miasto nocą

Środowisko

Monitorujemy wpływ naszego biznesu na środowisko naturalne I angazujemy sie w inicjatywy propagujace redukcję śladu węglowego i eliminację plastiku z ekosystemu.

ludzie używający laptopów

Edukacja

Pielęgnujemy relacje i współpracę ze środowiskiem akademickim oraz inwestujemy w innowacyjne rozwiązania edtech.

abstrakcyjny rysunek techniczny

Równość

Realizujemy i promujemy politykę równych szans i równowagi płci.

totop