E-learning. Platforma IT dla Edukacji.

Nieustannie zmieniający się świat, rewolucja cyfrowa i przemiany społeczne sprawiły, że dziś mamy do czynienia z Edukacją 2.0. Nowoczesne technologie umożliwiają personalizację procesu nauczania i szybkie przyswajanie wiedzy, a także uwydatniają praktyczny aspekt nauki, przygotowując uczniów na wyzwania przyszłości.

Potrzeby biznesu – nasze rozwiązania


Efektywna nauka online

Platformy e-learningowe

Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne metody nauczania niewątpliwie jest e-learning. To świetny sposób na przyswojenie wiedzy w sposób szybki, ciekawy i efektywny, który może stanowić zarówno główną, jak i dodatkową metodę nauczania.


 • Konwersacje z nauczycielami.
 • Stały dostęp do materiałów edukacyjnych.
 • Możliwość pracy grupowej.
 • System raportowania i oceny prac.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy.

Efektywna analiza danych

Big data

Wykorzystanie współczesnych metod zbierania danych i ich analizy pozwoli tworzyć nowe, efektywniejsze modele kształcenia. Umożliwi też integrowanie doświadczeń online i offline studentów
i uczniów z całego świata, w ramach jednego systemu.


 • Usprawnienie procesów decyzyjnych.
 • Zbieranie, harmonizowanie i analiza danych.
 • Niestandardowe rozwiązania do wizualizacji i dostępu do danych.
 • Pojedyncze repozytorium danych ułatwiające dostęp do nich za pomocą.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu Rozwoju Oprogramowania

Wydajność i bezpieczeństwo
e-edukacji

Infrastruktura IT

Bezpieczna i trwała infrastruktura IT jest podstawą kompleksowego procesu nauczania. Umożliwia obsługę materiałów cyfrowych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i ochronę prywatności przetwarzanych danych.


 • Wysoka wydajność operacyjna.
 • Gwarancja bezpieczeństwa.
 • Wsparcie zdalne i lokalne.
 • Monitoring systemów i aplikacji.

Wydajne i efektywne narzędzia

Sprzęt IT

Cyfryzacja szkół wymaga dostępności odpowiedniego sprzętu. Urządzenia powinny pozwalać na zdalne zarządzanie ich konfiguracją oraz wprowadzenie ograniczeń w ich funkcjonalności.


 • Sprzęt wiodących producentów.
 • Wsparcie zdalne i lokalne.
 • Dostępność 24/7/365.
 • Serwis i utrzymanie sprzętu.

Digitalizacja edukacji

Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania narzędzi

Pandemia Covid-19 znacznie przyspieszyła proces cyfryzacji edukacji, a zmiany, które zaszły są nieodwracalne. Ponieważ jednak od wykorzystanych narzędzi zależy wiedza i rozwój przyszłych pokoleń, warto podjąć współpracę z odpowiednim partnerem IT.


 • Doświadczenie w projektach dla szkół, uczelni.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu inwestycji oraz dofinansowań na digitalizację edukacji.
 • Kompleksowa realizacja procesu – od pomysłu poprzez stworzenie, wdrożenie, aż po utrzymanie.

Identyfikacja potrzeb i budowa własnych narzędzi

Doradztwo IT

Gotowe oprogramowanie nie zawsze jest w stanie odpowiedzieć na specyficzne potrzeby danej organizacji, dlatego wiele placówek edukacyjnych decyduje się na stworzenie własnych narzędzi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiemy jak ich w tym wspierać.


 • Autorska metodologia umożliwiająca współpracę firm IT z sektorem edukacji.
 • Stworzenie środowiska przyspieszającego współpracę między biznesem a nauką.
 • Tworzenie rozwiązań odpowiadających na konkretne potrzeby.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu Infrastruktury IT

Interaktywność

Wirtualna Rzeczywistość

Współczesne metody kształcenia ulegają przyspieszonej cyfrowej transformacji, bazując na wolnej wymianie myśli oraz swobodnej interakcji. Co ważne, wykorzystanie VR w edukacji sprawia, że poziom zapamiętywania treści wzrasta
o około 50%, względem innych, wykorzystywanych wcześniej metod.


 • Wyższe zaangażowanie uczniów.
 • Lepsza przyswajalność wiedzy.
 • Możliwość symulacji trudnych
  i niebezpiecznych zjawisk.
 • Możliwość poznania odległych, niedostępnych miejsc.

Profesjonalna nauka programowania

PixBlocks

Mimo, że specjalistów IT wciąż przybywa, pracodawcy zacięcie walczą o ich uwagę, oferując coraz lepsze warunki zatrudnienia. Stworzona przez nas platforma PixBlocks to pierwsze na świecie rozwiązanie umożliwiające profesjonalną i w pełni usystematyzowaną naukę programowania.


 • Środowisko dostosowane do każdego etapu edukacji informatycznej.
 • Możliwość wykorzystania narzędzia zarówno w szkołach, jak i do samodzielnej nauki.
 • Zgodność z wytycznymi MEN.
 • Profesjonalne wsparcie dla nauczycieli informatyki.

Połączenie środowiska akademickiego i biznesowego

Universality

Brak wykwalifikowanej kadry specjalistów, rosnąca rotacja personelu i coraz wyższe koszty rekrutacji, to problemy niemal wszystkich współczesnych przedsiębiorstw z branży IT. Nasza platforma Univesality łączy ze sobą studentów i potencjalnych, przyszłych pracodawców, dając im możliwość szybkiego i sprawnego podjęcia współpracy.


 • Zadania i ścieżki kariery opatrzone firmowym logo.
 • Budowanie CV zawierającego próbki kodu, prezentującego realne umiejętności.
 • Baza wiedzy - informacje o kompetencjach specjalistów IT oraz aktualnym zapotrzebowaniu firm IT.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu Innowacji

Case studies Wszystkie casy >


totop