Audyt IT i doradztwo

Oferowana przez nas usługa audytu IT umożliwi Ci weryfikację oraz określenie obszarów podwyższonego ryzyka w działaniu Twojego IT. Audyt może obejmować podstawową inwentaryzację środowiska informatycznego lub mieć postać rozbudowaną, w tym uwzględniać plan rozwoju środowiska (projekt jego modernizacji oraz zakupów sprzętu i licencji). Rezultatem audytu jest raport podsumowujący wraz ze wskazaniem zagrożeń, rekomendacjami działań lub ze strategią rozwoju IT i planem budżetu.

Realizujemy również usługi z zakresu doradztwa IT zapewniając stały dostęp do wykwalifikowanych inżynierów IT oraz specjalistów z zakresu zarządzania projektami, procesami i bezpieczeństwem. Pełnimy rolę konsultantów dla działów IT klienta, pomagamy przeprowadzać projekty badawczo-rozwojowe (RnD) oraz wdrożenia testowe (POC). Realizujemy dla klientów usługi w modelu „Ideation-as-a-Service” oraz pomagamy w definiowaniu technicznych wymagań dla innych dostawców.

Audyt IT – obszary, w których się specjalizujemy

 • Bezpieczeństwo IT.
 • Infrastruktura – sieć, platforma serwerowa, komputery i peryferia, chmura obliczeniowa.
 • Procesy – weryfikacja zgodności z najlepszymi praktykami ITIL.
 • Organizacja – zespół IT, jego kompetencje, doświadczenie i organizacja pracy.
 • Aplikacje – biurowe, biznesowe.
 • Urządzenia mobilne – zabezpieczenia, aplikacje mobilne, bezpieczeństwo.
 • Licencje.
 • Budżet – jego wykorzystanie i podział.
 • Ciągłość działania IT.

Doradztwo IT – obszary, w których się specjalizujemy

 • Strategia rozwoju IT – wsparcie w wyborze optymalnego modelu rozwoju IT w firmie.
 • Bezpieczeństwo IT – tworzenie polityk, instrukcji, procedur, wsparcie w ewaluacji nowych produktów i technologii.
 • Infrastruktura – doradztwo w zakresie rozwoju, doboru rozwiązań oraz narzędzi do zarządzania.
 • Licencje – doradztwo w zakresie modeli licencjonowania oraz narzędzia do zarządzania i monitorowania licencji.
 • Integracje systemów – dobór platform integracji, definiowanie wymagań.
 • Współpraca użytkowników – dobór narzędzi i platform oraz przygotowanie wdrożeń.
 • Procesy wsparcia użytkowników.
 • Organizacja pracy zespołu IT, rozwój kompetencji.
 • Ciągłość działania IT.
totop