Realizacja projektów IT zgodnie z podejściem DevOps

We współczesnej, globalnej gospodarce rozwój oprogramowania jest dla organizacji, niezależnie od jej wielkości, obszarem strategicznym. Aby jeszcze lepiej o niego zadbać, coraz częściej wykorzystuje się podejście DevOps. Zakłada ono połączenie dwóch obszarów, które z reguły funkcjonują oddzielnie: zespołu rozwijającego oprogramowanie (Dev) z zespołem operacji (Ops). Celem tego połączenia jest łatwiejsze i szybsze osiąganie założonych celów.

Wyższa skuteczność dostarczania oprogramowania

Według State of DevOps Report, zespoły DevOps, w porównaniu z zespołami realizującymi projekty w innych modelach osiągają bardzo imponujące wyniki:

 • 46 razy częstsze wdrożenia kodu
 • 440 razy szybszy czas realizacji projektu od momentu jego zatwierdzenia aż do wdrożenia
 • 96-krotnie szybszy średni czas odzyskania sprawności systemu po przestoju technologicznym
 • 5-krotnie niższy odsetek niepowodzeń wprowadzanych zmian

Osiąganie tych wyników możliwe jest dzięki współpracy i połączeniu kompetencji z obszarów Dev i Ops w ramach procesu wytwarzania charakterystycznego dla modelu DevOps.

Co to jest DevOps?

 • Automatyzacja infrastruktury IT: zautomatyzowanie przepływów pracy, testowanie nowego kodu oraz sposobu dostarczania infrastruktury w celu zwiększenia wydajności prac.
 • Iteracja: pisanie małych fragmentów kodu w ramach sprintu, w celu zwiększenia szybkości, stabilności i częstotliwości wdrożeń.
 • Ciągłe testowanie i doskonalenie: ciągłe szukanie przestrzeni do doskonalenia produktu i procesów oraz reagowanie na informacje zwrotne w celu optymalizacji wydajności, kosztów i czasu wdrożenia.
 • Współpraca: ścisłe współdziałanie zespołów, usprawnianie komunikacji i połączenie ze sobą obszarów takich jak programowanie, działy IT i quality assurance.

DevOps – zasady i korzyści

Wykorzystanie podejścia DevOps w sposób znaczący przyczynia się do podnoszenia jakości oprogramowania. Dzięki zastosowaniu wszystkich, kluczowych zasad DevOps z sukcesem wykonujemy setki projektów IT, pomagając przedsiębiorstwom osiągać realne korzyści.


Zasady DevOps i wynikające z nich korzyści

Trzy filary automatyzacji w DevOps

Wykorzystywane przez nas podejście DevOps skoncentrowane jest na zwinności i współpracy zespołów DevOps oraz automatyzacji procesów, która realizowana jest w oparciu o trzy filary.

Kompleksowe wsparcie DevOps

Standardowy proces wytwarzania oprogramowania z zachowaniem zasad DevOps składa się z następujących praktyk:


 1. Continuous development – strategia ciągłego rozwoju pozwala na szybsze dostarczanie nowych funkcji lub produktów o wyższej jakości przy niższym ryzyku.
 2. Continuous testing – ciągłe testowanie pozwala programistom upewnić się, że kod rzeczywiście działa tak, jak powinien. Pomaga wykryć błędy i zidentyfikować wszystkie obszary produktu wymagające naprawy lub ulepszenia.
 3. Continuous integration – ciągła integracja pomaga zapobiegać kosztownym opóźnieniom w rozwoju, umożliwiając programistom pracę nad tym samym kodem źródłowym.
 4. Continuous delivery – umożliwia udostępnianie użytkownikom aktualizacji w sposób szybki i zrównoważony.
 5. Continuous monitoring and feedback – pozwala działom IT identyfikować problemy i w czasie rzeczywistym powiadamiać o nich programistów, co umożliwia zwinne reagowanie i przekłada się na wzrost bezpieczeństwa i niezawodności systemu.
 6. Continuous deployment – mniejsze i częstsze wydania fragmentów oprogramowania pozwalają programistom szybko uzyskiwać opinie użytkowników, a w efekcie lepiej rozwijać produkt.

Maksymalizacja produktywności

Według efektu Ringlemanna, indywidualna wydajność osoby maleje wraz ze wzrostem wielkości zespołu. Dlatego w modelu DevOps stosuje się regułę “dwóch pizz” J. Bezosa – zespół powinien być na tyle mały, żeby podczas spotkania można go było nakarmić dwiema pizzami.


Jak krok po kroku maksymalizujemy naszą produktywność?

 1. Ograniczając liczbę osób w zespole: tworzymy niewielkie, samoorganizujące się zespoły DevOps, aby usprawnić komunikację, zapewnić decyzyjną autonomię oraz zwiększyć kontrolę nad realizowanymi pracami.
 2. Ciągle doskonaląc produkt i procesy DevOps: stosujemy w praktyce zasady Continuous Improvement, aby zwiększać produktywność i dostosowywać się do nowych okoliczności biznesowych.
 3. Inwestując w odpowiednie narzędzia współpracy: wykorzystujemy rozwiązania DevOps umożliwiające bieżące śledzenie planowanych i realizowanych działań, kontrolę wersji i wydań oraz narzędzia wspierające komunikację w ramach zespołu.
 4. Zwiększając efektywność spotkań: wykorzystujemy praktyki spotkań Scrumowych, aby maksymalizować skupienie na celu, skrócić czas spotkań i zmniejszyć ich koszt.

Usługi DevOps - podsumowanie

Dzięki wykorzystaniu podejścia DevOps możemy lepiej reagować na potrzeby klientów, zwiększać stabilność tworzonych rozwiązań DevOps i szybciej realizować wyznaczone cele biznesowe.


Jesteśmy jednak elastyczni i nie upieramy się przy tym, aby wykorzystywać dane podejście „bo tak trzeba”. Aby osiągać wyznaczone cele wszystkie projekty realizujemy przy wykorzystaniu technik, metod i narzędzi dostosowanych do potrzeb i wymagań klienta.

totop