Monitoring sieci, aplikacji i infrastruktury IT

Nasza usługa monitoringu infrastruktury IT umożliwi Ci zachowanie pełnej kontroli nad środowiskiem informatycznym Twojej firmy, bez względu na to, czy znajduje się ono w  tradycyjnych centrach danych, czy też w  chmurze. Usługą może zostać objęta całość infrastruktury i aplikacji biznesowych lub jej wybrana część. Nadzór prowadzony jest w trybie 24/7/365. Głównym celem oferowanego przez nas monitoringu infrastruktury IT jest minimalizacja ryzyka awarii. W przypadku jej wystąpienia, podejmowane działania zależą od wcześniej zdefiniowanych procedur: mogą polegać na interwencji naszych specjalistów lub efektywnym powiadamianiu Klienta oraz firm zewnętrznych.

Co wyróżnia nasze usługi monitorowania infrastruktury IT?

Świadczymy usługi monitorowania infrastruktury IT w sposób kompleksowy, w trybie 24/7, minimalizując tym samym ryzyko awarii oprogramowania lub sprzętu.

Proaktywnie monitorujemy Twoją wirtualną i fizyczną infrastrukturę, aby uzyskać wgląd w jej wydajność i na tej podstawie podejmować działania mające na celu zapobieganie awariom, zanim te zdążą się w ogóle pojawić.

Będziesz mógł analizować i optymalizować koszty swojej infrastruktury IT dzięki śledzeniu wydajności serwera, opłatom zwrotnym za wykorzystanie, raportowaniu bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym i bardziej użytecznym danym.

W oparciu o zaawansowane narzędzia i dobrze zdefiniowane procesy jesteśmy w stanie w znacznym stopniu zautomatyzować monitoring infrastruktury IT i tym samym zaoferować tę usługę w konkurencyjnej cenie

Poznaj nasze usługi monitoringu

Nasze usługi mogą objąć całą Twoją infrastrukturę lub jej wybraną część

  • Prowadzimy regularne działania, tak aby zapobiec awariom.
  • Jeśli pomimo tego dojdzie do awarii, reagujemy na te zdarzenia w oparciu o wcześniej zdefiniowane procedury.
  • Informujemy osoby decyzyjne (ze wcześniej przygotowanej listy) o zdarzeniu lub jego eskalacji.
  • Osoby decyzyjne w Twojej firmie mogą zlecić usunięcie usterki nam, własnemu działowi IT lub innym zewnętrznym ekspertom.
  • W ramach usługi raportowania zapewniamy prezentację wyników monitorowania w postaci zagregowanej, co pozwala obserwować trendy i szczegółowo analizować dane zdarzenia.
totop