IT dla sektora publicznego

Sprawne realizowanie zadań, szybka wymiana informacji, płynna komunikacja i wysokie bezpieczeństwo danych to cechy nowoczesnych instytucji publicznych. Aby jednak instytucje mogły się nimi wyróżniać, konieczne staje się budowanie wydajnego i skalowalnego środowiska IT, wspomagającego sprawne zarządzanie procesami
i świadczenie usług publicznych.

Potrzeby biznesu – nasze rozwiązania


Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Integracja systemów

Instytucje publiczne często wykorzystują wiele różnych, często przestarzałych
i zupełnie ze sobą niepowiązanych systemów informatycznych. Spore wyzwanie stanowi więc ich odpowiednia
i bezpieczna integracja, umożliwiająca jednoczesne zachowanie wysokiej wydajności.


 • Lepsza organizacja pracy.
 • Gwarancja bezpieczeństwa danych.
 • Odpowiednia komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Łatwe zarządzanie rozproszonymi geograficznie jednostkami urzędowymi.

Większa użyteczność oprogramowania

Modernizacja systemów IT

Szybki rozwój technologiczny sprzętu
i oprogramowania powoduje zmiany
w cyklu życia systemów informatycznych,
a wzrost ich złożoności sprawia, że migracje odgrywają dziś pierwszoplanową rolę.


 • Eliminacja problemów z wydajnością systemów.
 • Szybkie reagowanie na zmiany
  w otoczeniu rynkowym.
 • Usystematyzowanie pracy systemów IT.
 • Wsparcie i utrzymanie zaktualizowanego oprogramowania.
 • Optymalizacja kosztu utrzymania systemu oraz jego tańszy rozwój.

Usprawnienie wewnętrznej komunikacji

Intranet

Znajomość potrzeb pracowników jest niezbędna, aby móc spełniać ich oczekiwania. Im większa liczba zatrudnianych pracowników, tym trudniejszy bezpośredni kontakt z nimi. Pomożemy Ci zadbać o ten obszar
i uniknąć chaosu informacyjnego wdrażając profesjonalny intranet.


 • Unikalny mechanizm zarządzania treścią.
 • Zaawansowana struktura uprawnień.
 • Promocja wybranych treści.
 • Aktywne wsparcie kultury korporacyjnej.
 • Weryfikacja zgodności podejmowanych działań ze strategią komunikacyjną
  i wartościami korporacyjnymi.

Sprawna obsługa mieszkańców

Aplikacja mobilna

Aplikacje mobilne coraz częściej wspierają pracę administracji publicznej, ułatwiając procesy informacyjne i komunikacyjne. Skala ich zastosowań jest różna - od prostych powiadomień SMS, aż do wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości - to jedno narzędzie oferuje wiele możliwości.


 • Przyspieszenie procesu załatwiania spraw urzędowych.
 • Dostępność 24/7/365.
 • Promowanie informacji
  o mieście/regionie i wybranych atrakcjach turystycznych.
 • Dane pogodowe dla miasta/regionu.
 • Panorama miasta/regionu.
 • Powiadomienia o odbywających się
  w mieście wydarzeniach/akcjach.

Profesjonalna analiza danych

Big data

Projekty IT realizowane dla instytucji publicznych to szereg wyzwań związanych z pracą na dużych zbiorach danych. Sektor publiczny wymaga zastosowania najlepszych wzorców i najwydajniejszych rozwiązań oraz prowadzenia profesjonalnej dokumentacji technicznej.


 • Usprawnienie procesów decyzyjnych.
 • Poprawa komunikacji i zacieśnienie relacji z mieszkańcami.
 • Zbieranie, harmonizowanie i analiza danych.
 • Niestandardowe rozwiązania do wizualizacji i dostępu do danych.
 • Pojedyncze repozytorium danych ułatwiające dostęp do nich za pomocą ogólnodostępnych narzędzi.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu Rozwoju Oprogramowania

Zarządzanie sprawami mieszkańców

Miejskie Centrum Kontaktu

Coraz więcej miast dostrzega potrzebę skorzystania z technologicznego wsparcia i przeniesienia relacji z mieszkańcami na nowy, wyższy poziom. Projekty informatyczne z obszaru inteligentnych miast ułatwiają dostęp do usług publicznych i poruszanie się w przestrzeni miejskiej, a także poprawiają jakość obsługi i komunikację między obywatelami i urzędami.


 • Przyjmowanie i zarządzanie zgłoszeniami mieszkańców.
 • Utrzymanie i wsparcie w modelu 24/7.
 • Profil mieszkańca.
 • Newsletter, raporty, baza wiedzy.
 • Elektroniczny obieg dokumentów.

Pełne bezpieczeństwo informacji

Infrastruktura IT

Bezpieczeństwo rozwiązań IT w sektorze administracji publicznej odgrywa naprawdę szczególną rolę. Duża ilość przetwarzanych danych osobowych
i finansowych sprawia, że nie ma tu miejsca na błędy, a ewentualne cyberataki mogą mieć tragiczne skutki. Kluczowe stają się więc inwestycje w rozwiązania IT, zgodne
z wymogami i regulacjami prawnymi.


 • Bezpieczeństwo danych.
 • Efektywne zarządzanie wszystkimi elementami operacyjnymi IT
 • Monitoring infrastruktury IT.
 • Administracja IT.
 • Wsparcie zdalne i lokalne.
 • Licencje i oprogramowanie.
 • Sprzęt i usługi telekomunikacyjne.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu Infrastruktury IT

Cyfrowa transformacja

Chmura obliczeniowa

Z uwagi na dużą ilość przetwarzanych przez sektor publiczny danych, wykorzystanie chmury staje się nieuniknione. Pozwala zwiększyć wydajność pracy, a także, wbrew powszechnym obawom, bezpieczeństwo danych.


 • Usprawnienie kluczowych procesów biznesowych
 • Wysokie bezpieczeństwo danych
 • Wydajność i skalowalność
 • Krótszy czas wprowadzania innowacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu Innowacji

Urzędy i Instytucje Publiczne z którymi mamy przyjemność współpracować


totop