System Billingowy Dla Spółek Energetycznych

Rynek energii elektrycznej rozwija się dynamicznie, a rozliczenia związane z jej sprzedażą i dystrybucją są dość zawiłe. Wyzwaniem są też stosunkowo częste zmiany w przepisach regulujących ten obszar. Właśnie dlatego, warto skorzystać z systemu billingowego, który będzie nie tylko elastyczny, bezpieczny i dostosowany do aktualnych przepisów, ale również zapewni wysoką jakość danych i wygodę użytkowania.

Architektura rozwiązania

EUVIC Billing to nasze autorskie, kompleksowe rozwiązanie informatyczne przeznaczone dla małych i średnich spółek energetycznych, rozliczających od kilku do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. Jego funkcjonalności są w pełni dostosowane do potrzeb sprzedawców i dystrybutorów obsługujących galerie handlowe, parki biznesowe, strefy ekonomiczne oraz osiedla mieszkaniowe.


Rozwiązanie to obejmuje cztery w pełni zintegrowane systemy:

  • Billing
  • Płatności i Windykacja
  • Portal Klienta
  • Workflow

Korzyści z wdrożenia

Tworzony przez nas system jest stale rozwijany o nowe funkcjonalności, a kierunki jego rozwoju są na bieżąco konsultowane z użytkownikami. Dzięki stałemu monitorowaniu zmian w przepisach prawnych, funkcjonalności systemu zawsze dostosowane są do aktualnych wymagań dotyczących zarówno samych rozliczeń (np. nowe opłaty), jak i związanej z nimi sprawozdawczości.


Główne korzyści jego wykorzystania to:

  • optymalizacja czasu pracy,
  • automatyzacja procesu rozliczeń,
  • pełna kontrola nad wynikami rozliczeń i możliwość ich łatwej korekty,
  • skrócenie czasu fakturowania umożliwiające szybkie zamknięcie miesiąca,
  • intuicyjne generowanie sprawozdań i raportów o charakterze controllingowym.

Wsparcie w realizacji projektu

Licencje na użytkowanie systemu billingowego mogą być udzielone w modelu „on premise” (jako jednorazowy zakup) lub “SaaS” (software as a service – jako usługa bazująca na miesięcznych opłatach za dostęp do określonych modułów).

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Kluczowe obszary systemu

totop