IT dla Venture Capitals. Digitalizacja spółek portfelowych.

Potrzebujesz zaufanego i doświadczonego partnera IT, który wesprze Cię w procesie wyodrębniania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także w rozwoju nowopowstałej organizacji i podnoszeniu jej wartości rynkowej? Możemy stać się częścią tego przedsięwzięcia poprzez kompleksowe usługi konsultingowe, dzięki którym zoptymalizujesz wydajność działu IT, zwiększając jego efektywność oraz zmniejszając koszty utrzymania. Nasze doświadczenie w tym obszarze, to nie tylko sprawdzone frameworki czy autorskie technologie sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim udane realizacje projektów oraz ponad 3500 doświadczonych specjalistów IT.

Optymalizacja wydajności działu IT – jak to robimy?

W fazie poprzedzającej przejęcie wsparcia przeprowadzamy audyt technologiczny, w tym także audyt infrastruktury fizycznej, licencji oprogramowania, usług helpdesku IT, utrzymania i organizacji procesów wsparcia. Dokonujemy również weryfikacji kodu oprogramowania i stosu technologicznego.

Korzystając z danych zebranych podczas audytu, tworzymy strategię informatyczną wspierającą cele inwestora. Pozwala to dostarczyć kierownictwu informacje i zalecenia dotyczące niezbędnych zmian przy spin-offie/carve-oucie wynikających z transformacji strukturalnej w obszarach takich jak:

 • utrzymanie ciągłości biznesowej w zakresie IT,
 • zastosowanie nowych technologii pozwalających na dotarcie do nowych klientów lub podniesienie jakości obsługi obecnych (np. poprzez stworzenie nowych standardów),
 • infrastruktura IT,
 • bezpieczeństwo i zgodność IT,
 • potrzebne aktualizacje i udoskonalenia istniejących rozwiązań IT,
 • reorganizacja działu IT.

Wsparcie informatyczne podczas procesu spin’offów i carve-outów

Na etapie przejściowym usprawniamy sposób organizacji spin-offów lub carve-outów podstawowych funkcji informatycznych, przeprowadzając niezbędne wdrożenia i migracje.


 • Wyeliminowanie ograniczeń w dostępie do zasobów informatycznych firmy macierzystej.
 • Przyspieszenie transformacji chmury.
 • Usprawnienie operacji informatycznych w obszarze jakości i standaryzacji usług.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów.
 • Zwiększenie skalowalności usług i zasobów.

Zarządzane usługi tymczasowe

Oferujemy również zarządzane usługi tymczasowe dla Twoich projektów typu spin-off lub carve-out.

Uzupełnienie kompetencji

 • Kształcenie liderów poprzez wykorzystanie interim CIO, CTO, Scrum Master, Project Manager.
 • Zapewnienie sprawdzonego przywództwa w czasach zmian (change management), złożoności i ryzyka dzięki wsparciu tymczasowych liderów.
 • Elastyczne warunki pracy – zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin.

Operacje IT z usługami wsparcia

 • Cyfryzacja usług poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii (voiceboty, chatboty itp.) oparta o standardy utrzymania ciągłości biznesowej np. ITIL, umowa SLA.
 • Zastosowanie praktyk DevOps do zoptymalizowania przekształceń i sposobu dostarczania w celu zwiększenia wydajności usług świadczonych w obszarze oprogramowania.
 • Dodatkowe integracje systemów informatycznych, projektów chmurowych i mobilnych.

Zwiększanie wartości poprzez innowacje

Wykorzystujemy nasze autorskie podejście MVP (Minimum Viable Product) jako usługa, aby możliwie szybko weryfikować pomysły i wdrażać je w życie przy użyciu technologii takich jak: AI i Machine Learning, Big Data, Blockchain, Robotic Process Automation, VR i innych, a także metod takich jak Lean Startup, Design Thinking lub Open Innovation.


Możesz wykorzystać nasze bogate doświadczenie, tworząc nowe rozwiązania zwiększające wartość Twoich spin-offów i carve-outów w zakresie:

 • Organizacji pracy – wydajne środowisko spotkań i narzędzia dla wewnętrznych i zewnętrznych kanałów.
 • E-commerce – lepsze zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta.
 • Planowania zasobów – dostosowane i zintegrowane aplikacje.
 • Specyficznych dla danej branży produktów i usług wykorzystujących najnowocześniejsze technologie.

Wdrażając innowacje, korzystamy z gotowych komponentów, platform i frameworków pochodzących od wiodących dostawców IT, a tam, gdzie jest to wymagane, także z własnego, autorskiego oprogramowania. Wszystko po to, aby wprowadzać innowacje w sposób możliwie szybki i opłacalny.

Wybrane przykłady

BID Equity

Fundusz private equity inwestujący wyłącznie w firmy z branży oprogramowania B2B, głównie w regionie DACH. Działa w oparciu o model zwiększania wartości zorientowany na oprogramowanie, po to, aby pomóc nabytym firmom przyspieszyć ich rozwój. Euvic pełni w BID Equity rolę partnera strategicznego w obszarze nearshoring DevOps, zapewniając zwiększenie wydajności przejmowanych firm dzięki optymalizacji wydajności ich procesów i obniżeniu ich kosztów, poprzez bardziej precyzyjną i elastyczną regulację wydajności.

3TS Capital Partners

Jeden z wiodących europejskich funduszy private equity, inwestujący w spółki technologiczne na etapie wzrostu i ekspansji. Globalnym pretendentom i lokalnym liderom w sektorach charakteryzujących się wysokim wzrostem, w tym technologii i Internetu, mediów i komunikacji oraz usług obsługujących technologię, 3TS zapewnia kapitał na rozwój i finansowanie wykupów. W ostatnich latach Euvic wspierał 3TS Capital Partners w zakresie technicznych audytów due diligence, obejmujących analizę struktury IT, cyklu produkcyjnego, kontroli jakości, umów zawieranych ze stronami trzecimi w obszarze IT, a także krótko- i długoterminowe zalecenia w obszarze rozwiązań IT. W rezultacie firma 3TS otrzymuje raporty dotyczące wydajności, jakości i perspektyw działów IT, pomocne w dalszych procesach inwestycyjnych.

Tokai COBEX

Wiodący producent i dostawca produktów węglowych i grafitowych stosowanych w przemyśle aluminium, pierwotnego żelaza i innych hutach. Euvic ma za zadanie usprawnić działanie infrastruktury IT Tokai COBEX, przejmując w całości zarządzanie nią. Dzięki tej współpracy Tokai COBEX zamierza poprawić bezpieczeństwo swoich operacji informatycznych oraz zapewnić sobie ciągłość biznesu, eliminując przy tym ograniczenia dostępu do zasobów IT i specjalistycznej wiedzy. Euvic ma również pomóc klientowi w usprawnieniu działań informatycznych w obszarach takich jak: jakość i standaryzacja usług, optymalizacja wykorzystania zasobów i zwiększenie skalowalności usług i zasobów.

totop