Zarządzanie projektami informatycznym IT

Waterfall czy Agile? Istnieje wiele podejść do zarządzania projektami. Podjęcie decyzji o tym, który z nich wybrać często stanowi nielada wyzwanie. Jak skutecznie zarządzać projektem? Przedstawiamy podsumowanie dwóch najpopularniejszych podejść – Waterfall i Agile.

Focus na rozwiązanie – Waterfall

Podejście kaskadowe opiera się na stosunkowo dobrze zdefiniowanym planie i ustalonych ramach projektu. Wynikają one z określonego zakresu funkcjonalnego planowanego produktu oraz całkowitego szacunkowego kosztu prac.


Definiuje ono Twoje szczegółowe oczekiwania względem rozwiązania,a te traktowane są jako wiążące i stanowią punkt wyjścia do realizacji projektu. Zmiany w zakresie prac oparte są tu zwykle na rozbudowanym procesie zarządzania zmianą.

Focus na cel biznesowy – Agile

Agile z kolei jest bardziej elastyczny. Jego głównym celem jest dostosowanie produktu do zmieniających się warunków otoczenia biznesowego, do których należą przede wszystkim: dynamika rynku, nowe okoliczności odkryte podczas realizacji zadań, czy zmiana oczekiwań.


Kluczowe jest tu zdefiniowanie celu biznesowego, a następnie stworzenie wizji rozwiązania w ścisłej współpracy z kontrahentem. Weryfikacja i redefinicja przyjętych założeń stanowią tu naturalną część projektu, a ich celem jest maksymalizacja wartości biznesowej produktu oraz minimalizacja ryzyka związanego z niepewnością w warunkach rynkowych.

Waterfall vs Agile

Oba podejścia są cenne, ale w niektórych typach projektów lepiej sprawdzi się Waterfall, a w innych Agile. Poniżej znajdziesz listę kluczowych czynników, które mogą pomóc Ci w wyborze podejścia, które będzie dla Ciebie najlepsze.

Waterfall Agile
Rodzaj projektu Potrzebuję zrealizować stosunkowo niewielki projekt, o ściśle określonych założeniach. Realizowany przeze mnie projekt wymaga ciągłego dostosowywania do zmieniających się okoliczności.
Założenia projektowe Wiem, jak będzie wyglądał produkt końcowy projektu. Produkt końcowy będzie efektem dostosowania do identyfikowanych okoliczności biznesowych.
Budżetowanie Budżetowanie projektu, etapu, uwzględnia ryzyko projektowe wykonawcy. Rozliczenie w modelu Fixed Price. Wydatki ukierunkowane są na maksymalizację dostarczanej wartości. Rozliczenie w modelu Time & Material.
Zakres Potrzebuję szczegółowo zdefiniować docelowe funkcjonalności produktu. Do docelowego kształtu funkcjonalności mogę dochodzić iteracyjnie.
Planowanie Podejmowane działania są wynikiem przyjętych założeń projektowych. Okoliczności biznesowe kształtują plan rozwoju produktu.
Kontrola i sterowanie Mogę kontrolować postęp prac względem harmonogramu. Kontroluję postęp prac poprzez weryfikację regularnie dostarczanego przyrostu wartości produktu.
Zarządzanie zmianą Mogę pozwolić sobie na czasochłonne zarządzanie zmianą. Muszę mieć elastyczność we wprowadzaniu zmian.
Podejście wykonawcze Zespół wykonuje precyzyjnie zdefiniowane zadania. Zespół deweloperski aktywnie uczestniczy w definiowaniu rozwiązań.
Podejście do realizacji Potrzebuję funkcjonować w oparciu o określone procesy realizacji projektu. Proces realizacji projektu jest dynamicznie kształtowany przez zespół.

Co mówią statystyki?

WSKAŹNIK SKUTECZNOŚCI REALIZOWANYCH PROJEKTÓW - WATERFALL VS AGILE

Jak pokazują dane statystyczne, projekty realizowane przy wykorzystaniu metodyk zwinnych znacznie częściej odnoszą sukces. Warto jednak pamiętać, że każdy projekt jest unikalną wypadkową wizji biznesowej i okoliczności. Właśnie dlatego wybór podejścia do zarządzania projektami należy rozpatrywać pod kątem maksymalizacji zysku i szybkiego uzyskania zwrotu z inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji podejmowanego ryzyka.

totop