IT dla Logistyki

Branża logistyczna jest chłonna na nowe rozwiązania informatyczne oraz jak się okazuje, dość mocno od nich zależna. Badania pokazują, że aż 70% dużych firm logistycznych wykorzystuje w swojej działalności systemy informatyczne. Pozwalają im one zoptymalizować działalność, a co za tym idzie, usprawnić pracę, podnieść efektywność i zminimalizować koszty. To z kolei przekłada się na lepszy dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji dotyczących zachodzących w przedsiębiorstwie procesów oraz sprawniejsze zarządzanie produkcją
i sprzedażą.

Potrzeby biznesu – nasze rozwiązania


Sprawne zarządzanie magazynem

system WMS

Różne typy produktów wymagają różnych warunków przechowywania, a ich niezagwarantowanie często wiąże się ze stratami finansowymi. Wdrażane przez nas systemy pozwalają szybko zidentyfikować wąskie gardła, poprawiając wydajność procesów.


 • Kontrola stanów magazynowych.
 • Przemieszczanie produktów pomiędzy magazynami i liniami produkcyjnymi.
 • Monitorowanie urządzeń produkcyjnych.
 • Wykrywanie nieprawidłowości
  i ostrzeżenia o błędach.
 • Szybkie dostosowanie do wymagań produkcyjnych.

Realizacja i kontrola produkcji

system MES

Automatyzacja procesów produkcyjnych pozwala ograniczyć wpływ czynnika ludzkiego na ich działanie, minimalizując lub nawet eliminując potencjalne błędy. Dostarczane przez nas systemy klasy MES zmniejszają koszty produkcji i zwiększają jej wydajność.


 • Bieżąca kontrola realizacji produkcji.
 • Standaryzacja procesów.
 • Sterowanie i monitorowanie urządzeń.
 • Wymiana danych z systemami zewnętrznymi.
 • Generowanie specyfikacji produktu.
 • Obsługa przestojów na linii produkcyjnej.
 • Obliczanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw

system SCM

Chcesz nadzorować wszystkie działania logistyczne swojej firmy, ale rozproszone informacje stanowią dla Ciebie spore wyzwanie? Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zarządzanie przepływem towarów, danych i środków finansowych, dlatego pomożemy Ci wdrożyć system usprawniający zarządzanie łańcuchem dostaw.


 • Integracja procesów biznesowych.
 • Optymalizacja źródeł dostaw.
 • Planowanie potrzeb i określanie zdolności produkcyjnych.
 • Informacje o potrzebach klienta, popycie i rynku.
 • Tworzenie zbiorczych planów zaopatrzeniowych, magazynowych, produkcyjnych oraz transportowych.

Efektywne zarządzanie informacją

system Business Intelligence

Samo zbieranie danych to za mało. Trzeba je jeszcze umiejętnie analizować, zestawiać ze sobą i wyciągać wnioski. Wykorzystując wdrażane przez nas systemy klasy BI zwiększysz kontrolę nad swoimi procesami biznesowymi, poprawiając efektywność produkcyjną.


 • Krótszy czas przetwarzania danych.
 • Zaawansowane schematy monitorowania.
 • Przyrostowe przesyłanie danych.
 • Szybsze podejmowanie decyzji.
 • Szybsze wdrażanie nowych procesów.
 • Tworzenie profili i hurtowni danych.
 • Opracowywanie rozwiązań Master Data Management.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu Rozwoju Oprogramowania

Bezpieczeństwo i elastyczność

Administracja IT

Potrzebujesz niezawodnych usług administracji sieciami i systemami informatycznymi? Powierz nam odpowiedzialność za ten obszar
i zagwarantuj sobie sprawne działanie swojej sieci i systemów IT. Systematycznie realizując określone działania zapewnimy Ci płynność i brak przestojów technologicznych, abyś Ty mógł się skupić na swoim biznesie.


 • Koordynowanie bieżących projektów IT.
 • Planowanie wydatków na IT.
 • Administrowanie kontraktami
  i dostawcami IT.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej.
 • Rozbudowa infrastruktury IT.

Cyfryzacja biznesu

Nowe środowisko IT

Jeśli Twoje środowisko IT jest stare
i niestabilne, zamiast wspierać rozwój biznesu, zaczyna go ograniczać? Wywołane przez nie przestoje technologiczne zaczynają uniemożliwiać Ci terminową realizację zadań? Jeśli zależy Ci na tym, aby sprawnie przejść cyfrową transformację, zbuduj z nami swoje nowe środowisko IT.


 • Zapewnienie dostępu do dokładnych danych.
 • Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym.
 • Minimalizacja problemów technicznych.
 • Zwiększenie konkurencyjności.
 • Obniżenie kosztów operacyjnych.

Wsparcie IT dla rozproszonych terytorialnie oddziałów

Helpdesk

Outsourcing helpdesku do Euvic pozwala zoptymalizować koszty i zwiększyć ich przewidywalność. Korzystając ze zdobywanej przez nas latami wiedzy, doświadczenia i najlepszych praktyk, zagwarantujesz swojemu IT ciągłość działania, niezależnie od tego, gdzie znajdują się oddziały Twojej firmy.


 • Niższy koszt wsparcia i wysoka jakość usług
 • Wielojęzyczność.
 • Dostępność 24/7/365.
 • Ogólnopolska sieć wsparcia lokalnego
  i serwisu IT.
 • Usługi świadczone w oparciu o umowę SLA i najlepsze praktyki ITIL.
 • Własny system ITSM z portalem
  i aplikacją mobilną.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu Infrastruktury IT

Mniejsze koszty, większa precyzja działania

Robotyzacja

Wzrost robotyzacji w handlu i logistyce, rokrocznie wynosi aż 60%. Robotyzacja optymalizuje działanie tych branż, wspierając ich rozwój. Współpracując ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi oferujemy klientom ramiona robotyczne, systemy wizyjne oraz roboty mobilne, pozwalając im ograniczyć koszty
i zwiększyć precyzję działania.


 • Robotyzacja procesów pakowania, kompletacji zamówień, czy znakowaniu produktów i opakowań.
 • Ograniczenie liczby reklamacji.
 • Weryfikacja zgodności produktów ze specyfikacją.
 • Wykrywanie anomalii w przestrzeni hali produkcyjnej i magazynowe.
 • Obniżenie kosztów pracy.
 • Skuteczne zarządzanie pracą.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu Innowacji

Firmy, z którymi mamy przyjemność współpracować


 
totop