Systemy ERP i magazynowe

Zakłady produkcyjne poddawane są nieustannej presji efektywnościowej i wydajnościowej. Aby jej sprostać podejmują wiele wysiłków organizacyjnych i inwestycyjnych, zwłaszcza w obszarze IT. Szybka informatyzacja zmienia oblicze przemysłu, stając się fundamentem procesów produkcyjnych. W myśl zasady „business first” szczególnie istotne okazują się tu inwestycje w infrastrukturę IT stanowiącą podstawę bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Potrzeby biznesu – nasze rozwiązania

Właściwa wymiana informacji

Integracja systemów IT

Postępująca digitalizacja sprawia, że struktury IT współczesnych przedsiębiorstw stają się skomplikowane, a przepływ danych utrudniony. Ogranicza to zarówno ich bieżące funkcjonowanie jak i przyszły rozwój. Aby temu zaradzić, warto zadbać o odpowiednią integrację systemów IT.


 • Pełna synchronizacja danych i lepsze zarządzanie wiedzą.
 • Zarządzanie danymi z poziomu jednego miejsca.
 • Optymalizacja procesów biznesowych.
 • Łatwiejsze, szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji.
 • Zwiększenie efektywności finansowej przedsiębiorstwa.

Optymalizacja produkcji

System ERP

Systemy ERP to jedne
z najpopularniejszych i najczęściej wdrażanych systemów w branży produkcyjnej. W perspektywie krótkofalowej ich wykorzystanie pozwala usprawnić produkcję, zaś w długofalowej pomaga budować przewagę konkurencyjną.


 • Rozliczenie kosztów produkcji
  i sprzedaży.
 • Porządkowanie procesu produkcyjnego.
 • Rejestracja braków i odpadów.
 • Efektywna kontrola jakości.
 • Automatyczna rejestracja pomiarów czasów.
 • Raporty i analizy.
 • Elastyczne planowanie produkcji.

Sprawne zarządzanie błędami

iTrack

Dostarczaj dokładniejsze dane o błędach
i elastycznie zarządzaj ich obsługą.


 • Lista błędów z możliwością wyszukiwania według kryteriów.
 • Szczegółowe informacje o błędach.
 • Zaawansowana struktura ról
  i uprawnień.
 • Statystyki dotyczące błędów
  i poprawnych przesyłów.
 • System powiadomień o błędach
  z konfigurowalną listą odbiorców.
 • Skrócenie czasu rozwiązywania błędów o połowę.

Bieżąca kontrola produkcji

System MES

Wiemy, jak ważne dla Twojej firmy jest skuteczne połączenie poziomu produkcyjnego z poziomem biznesowym. Wdrażane przez nas systemy MES pozwolą Ci nie tylko zbierać dane, ale przede wszystkim przedstawiać je
w formie, ułatwiającej analizę bieżącej sytuacji i szybkiej reakcji na nią.


 • Poprawa wydajności procesu.
 • Szybkie dostosowywanie się do nowych standardów.
 • Sprawne informowanie o stopniu realizacji produkcji.
 • Śledzenie produkcji i zarządzanie nią.
 • Harmonogramowanie produkcji
  i przydzielanie zadań.
 • Zarządzanie wydajnością i jakością.
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów.

Kontrola stanów i przesunięć magazynowych

System WMS

Systemy WMS wywierają znaczący wpływ na kształtowanie gospodarki magazynowej oraz efektywność
i czasochłonność procesów magazynowych. To narzędzie, które szybko stanie się Twoim niezbędnikiem.


 • Automatyzacja i optymalizacja procesów gospodarki magazynowej.
 • Kontrola i planowanie zdarzeń produkcyjnych i logistycznych.
 • Zaawansowane raporty dotyczące wydajności pracy.
 • Szybkie i bezbłędne inwentaryzacje.
 • Sprawna realizacja zamówień.
 • Większa wydajność pracy.
 • Eliminacja nadużyć i malwersacji.

Łatwe podejmowanie decyzji biznesowych

system BI

Według badań PwC coraz więcej przedsiębiorstw produkcyjnych przyznaje, że analityka biznesowa ma duże lub bardzo duże znaczenie dla ich organizacji, a dodatkowo stanowi jedno z kluczowych wyzwań biznesowych. Aby mieć realny wpływ na usprawnienie procesów zarządzania produkcją, niezbędne są inwestycje w innowacje takie jak systemy BI.


 • Przyspieszenie procesów decyzyjnych.
 • Zwiększenie dochodów.
 • Zbudowanie przewagi konkurencyjnej.
 • Rozpoznanie zapotrzebowania na produkt/usługę.
 • Identyfikacja wyzwań biznesowych.
 • Zaawansowane raportowanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu Rozwoju Oprogramowania

Efektywna transmisja danych

Sprzęt sieciowy

Koncepcja przemysłu 4.0 implikuje potrzeby związane z pozyskiwaniem
i transmisją coraz większych ilości danych. To z kolei prowadzi do wzrostu popularności przemysłowych urządzeń sieciowych, które stanowią znaczący fragment naszej oferty. • Urządzenia sieci komputerowej (switche, firewalle, routery, WIFI itp.).
 • Systemy CCTV (kamery, rejestratory, detektory ruchu).
 • Systemy kontroli dostępu oparte
  o karty lub piloty radiowe.
 • Drukarki termiczne.
 • Terminale mobilne.

Zarządzanie usługami IT

System ITSM

Efektywne usługi IT to takie, które są odpowiednio uporządkowane
i zorganizowane. Pracę swojego IT możesz układać latami. Możesz też jednak zrobić to w sposób szybki i sprawny, dzięki naszemu systemowi ITSM.


 • Sprawna obsługa odbiorców usług IT.
 • Wielojęzyczność.
 • Automatyzacja rutynowych czynności.
 • Wysoka wydajność i skalowalność.
 • Zarządzanie sprzętem
  i oprogramowaniem.
 • Konserwacja systemów.
 • Bezpieczeństwo danych.
 • Zaawansowana kontrola dostępu.
 • Mechanizmy separacji danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach z zakresu Infrastruktury IT

Firmy, z którymi mamy przyjemność współpracować

totop